Năm học 2020-2021, học sinh cả nước khai giảng vào ngày nào?

01/07/2020 09:40 Thùy Linh
GDVN- Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng khung kế hoạch năm học trong đó quy định thống nhất trong cả nước thời gian khai giảng năm học 2020-2021 là ngày 5/9/2020.

Ngày 30/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp báo thường kỳ quý II năm 2020, tại đây, chánh văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo ông Trần Quang Nam thông tin một số vấn đề trong 6 tháng đầu năm của ngành.

Về nội dung điều chỉnh khung thời gian kế hoạch năm học 2020-2021, ông Nam cho biết:

Bộ đang xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thay thế cho Quyết định 2071 đã áp dụng từ năm học 2017-2018.

Theo đó, tiếp tục quy định thống nhất trong cả nước thời gian khai giảng năm học 2020-2021 là ngày 5/9/2020; quy định không tổ chức dạy học trước ngày khai giảng, thời gian tập trung học sinh để chuẩn bị cho khai giảng năm học sớm nhất là ngày 1/9/2020.

Chánh văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Trần Quang Nam thông tin một số vấn đề trong 6 tháng đầu năm của ngành (Ảnh: Xuân Trung)

Đối với trường tư thục, Bộ sẽ xem xét, sửa đổi Thông tư số 13 cho phù hợp hơn. Riêng năm học 2020-2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 kết thúc năm học muộn nên các trường tư thục có thể báo cáo với Sở giáo dục và Đào tạo về thời gian tập trung học sinh đến trường, tuy nhiên cần lưu ý dành thời gian cho học sinh được nghỉ hè trong bối cảnh kết thúc năm học muộn.

Năm học 2020-2021, Bộ sẽ tiếp tục rà soát để tinh giản nội dung dạy học, giảm tải chương trình, vì vậy thời gian thực học cho cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông sẽ được điều chỉnh còn 35 tuần (so với 37 tuần hiện nay) như với cấp tiểu học.

Qua đó, tăng thời gian tổ chức các hoạt động trải nghiệm và tăng thời gian nghỉ hè cho giáo viên và học sinh.

Bậc tiểu học nhiều môn giảm tải hợp lý, giáo viên đỡ dạy đuổi chương trình
Bậc tiểu học nhiều môn giảm tải hợp lý, giáo viên đỡ dạy đuổi chương trình

Về công tác chuẩn bị sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Chánh văn phòng Trần Quang Nam cho biết, triển khai lựa chọn sách giáo khoa theo yêu cầu tại Nghị quyết 88 của Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông để các địa phương chọn sách giáo khoa lớp 1 phục vụ kịp thời năm học 2020-2021.

Đến ngày 30/5/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận được công văn của 63 Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả lựa chọn sách giáo khoa của các trường tiểu học.

Kết quả cho thấy, tất cả các đầu sách giáo khoa được phê duyệt cho phép sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông đều được lựa chọn; 61 địa phương chọn sách giáo khoa ít nhất từ 3 bộ trở lên, trong đó 36 tỉnh chọn sách giáo khoa của cả 5 bộ.

Việc lựa chọn các đầu sách giáo khoa từ nhiều bộ khác nhau thể hiện tính dân chủ, khách quan trong quá trình lựa chọn.

Đồng thời cho thấy các cơ sở giáo dục đã nghiên cứu kỹ lưỡng sách giáo khoa nên chọn được đầu sách theo từng môn học phù hợp với điều kiện và cơ sở vật chất dạy học của nhà trường.

Tại một số địa phương, một số sách có tỷ lệ lựa chọn cao hơn với các sách khác là do tính chất đặc trưng của vùng, miền và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương.

Ngày 10/6/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn hướng dẫn việc cung ứng sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo và các nhà xuất bản có sách giáo khoa lớp 1 được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu, thời gian bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục về sử dụng sách giáo khoa lớp 1 phải được hoàn thành trước 30/7/2020.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm, thiếu sách giáo khoa năm học 2020-2021 trên địa bàn. Việc cung ứng sách giáo khoa phải đảm bảo sách đến tay phụ huynh, học sinh, giáo viên trước ngày 15/8/2020.

Thùy Linh