Năm học này, giáo viên vẫn có thể nghỉ hè tối đa... 01 tháng

25/04/2020 06:31 BÙI NAM
(GDVN) - Căn cứ điều kiện cụ thể của từng trường, hiệu trưởng bố trí cho giáo viên nghỉ hè hoặc nghỉ hằng năm một cách hợp lý, đúng quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có quyết định điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên vì đợt nghỉ chống Covid-19.

Theo đó, một số mốc thời gian năm học đã được thay đổi như: Hoàn thành chương trình giáo dục học kỳ II trước ngày 11/7 và kết thúc năm học trước ngày 15/7.

Xét công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở trước ngày 31/7.

Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trước ngày 15/8.

Kỳ thi Trung học phổ thông cũng dự kiến tổ chức vào tháng 8

Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục báo cáo tình hình chuẩn bị năm học và tổ chức khai giảng trước ngày 10/9.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quyết định điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên vì đợt nghỉ chống Covid-19. (Ảnh: Giaoducthoidai.vn)

Giáo viên các cấp có thể vẫn được nghỉ hè tối đa 01 tháng

Mới nhất trong ngày 22/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Công văn 1366/BGDĐT-NGCBQLGD gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn một số nội dung về chế độ làm việc, nghỉ hè đối với giáo viên trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19, năm học 2019-2020.

Chế độ làm việc của giáo viên cùng với các chế độ chính sách khác liên quan (kiêm nhiệm, thừa giờ…) vẫn thực hiện theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tuy nhiên, vì dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, trong học kỳ 2 năm học 2019-2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục cho học sinh học tại nhà.

Giáo viên thực hiện các công việc như dạy học, giáo dục trẻ em, học sinh, kiểm tra đánh giá học sinh… thông qua các công cụ trực tuyến như internet, trên truyền hình.


Từ 01/7/2020, thời gian nghỉ hè của giáo viên có gì thay đổi?

Do đó, khi xác định chế độ làm việc của giáo viên, các Sở Giáo dục và Đào tạo cần lưu ý chỉ đạo các trường căn cứ vào tình hình thực tế việc tổ chức dạy học, giáo dục của nhà trường và các hoạt động cụ thể của giáo viên, hiệu trưởng trao đổi với tổ, nhóm chuyên môn để xác định số tiết thực dạy và tính toán, quy đổi thời gian thực hiện các công việc chuyên môn khác ra tiết dạy, từ đó, xác định tổng số tiết dạy của giáo viên (trong đó có cả các tiết quy đổi).

Ngoài ra, giáo viên được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức dạy học trên internet, truyền hình được dùng chung cho nhiều nhóm lớp, cấp học hoặc địa phương thì hiệu trưởng căn cứ vào điều kiện cụ thể và tính chất công việc để tính toán, quy đổi thành số tiết phù hợp cho giáo viên đó, tính toán quy đổi cho cả những người tham gia để bảo đảm đúng người, đúng việc.

Về thời gian nghỉ hè của giáo viên, do khung kế hoạch thời gian năm học đã được điều chỉnh nên thời gian nghỉ hè năm học 2019-2020 của giáo viên được tính bắt đầu từ sau ngày kết thúc năm học theo thời gian thực tế đến ngày tựu trường năm học 2020-2021.

Căn cứ điều kiện cụ thể của từng trường, hiệu trưởng bố trí cho giáo viên nghỉ hè hoặc nghỉ hằng năm một cách hợp lý, đúng quy định.

Như vậy nếu việc kết thúc năm học vào thời điểm 15/7, xét tốt nghiệp tiểu học, trung học cơ sở trước 31/7 và kỳ thi Trung học phổ thông diễn ra vào thời điểm tháng 8 như kế hoạch trên và việc bắt đầu vào năm học mới vào thời điểm đầu tháng 9 thì giáo viên các cấp vẫn có thời gian nghỉ hè trên dưới 01 tháng để có thời gian chuẩn bị để bước vào năm học mới.

BÙI NAM