Năm nay, Trường Đại học Kinh tế quốc dân tuyển 6.000 chỉ tiêu

19/03/2021 06:01 Thùy Linh
GDVN- Ngày 18/3, Trường Đại học Kinh tế quốc dân công bố phương án tuyển sinh đại học năm 2021.

Năm 2021, tổng chỉ tiêu của Trường Đại học Kinh tế quốc dân là 6.000, tăng 200 chỉ tiêu so với năm 2020.

Năm nay, trường có 3 phương thức tuyển sinh, cụ thể:

Các phương án tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế quốc dân năm 2021

Trường sẽ xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và sẽ có thông báo chi tiết theo từng đối tượng tuyển thẳng.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào dự kiến là 18 điểm gồm điểm ưu tiên.

Điểm trúng tuyển xác định theo mã ngành/chương trình, không có chênh lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển.

Nhà trường sẽ xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

Trường không áp dụng thêm tiêu chí phụ trong xét tuyển, ngoài quy chế tuyển sinh của Bộ.

Thùy Linh