Nếu không bỏ phiếu kín thì đánh giá hiệu trưởng hàng năm chỉ là hình thức

16/05/2020 08:00 Trúc Mai
(GDVN) - Chúng tôi không tin một hiệu trưởng (hiệu phó) làm việc hết mình, công tâm, dân chủ trong công việc lại bị giáo viên dùng lá phiếu để hạ bệ.

Điều 20 trong Thông tư 41/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ trường tiểu học hiện hành quy định về việc đánh giá hiệu trưởng hàng năm như sau:

Phiếu đánh giá hiệu trưởng (hiệu phó) phải ghi tay thế này nên giáo viên nào cũng sợ bị truy tìm chữ viết (Ảnh tác giả)

“Sau mỗi năm học, mỗi nhiệm kì công tác, hiệu trưởng trường tiểu học được cán bộ, giáo viên trong trường và cấp có thẩm quyền đánh giá về công tác quản lí các hoạt động và chất lượng giáo dục của nhà trường theo quy định”.

Dự thảo mới về Điều lệ trường tiểu học đang lấy ý kiến rộng rãi vẫn giữ nguyên hình thức đánh giá hiệu trưởng hàng năm “… Sau mỗi năm học, hiệu trưởng (hiệu phó) được viên chức, nhân viên trong trường góp ý và cấp có thẩm quyền đánh giá theo quy định…”.

Hiện tại hiệu trưởng, hiệu phó đang được góp ý, đánh giá một cách rất hình thức

Sau một năm học, trường học nào cũng tổ chức góp ý, đánh giá hiệu trưởng (hiệu phó). Cuộc họp được tổ chức một cách hình thức và giáo viên phần lớn cũng miễn cưỡng tham gia.


Sự cần thiết phải bỏ phiếu tín nhiệm Ban giám hiệu nhà trường

Ai cũng biết rằng góp ý mà chẳng ai dám nói thật lòng mình, đã thế lại phải nghe những lời nói tâng bốc đôi khi thái quá của một số đồng nghiệp cơ hội nên cũng chán.

Sau phần góp ý bằng “mưa lời khen” đến việc phát phiếu nhận xét đánh giá.

Trong tờ phiếu có từng mục cụ thể và có thang điểm từ giỏi, khá, trung bình, yếu để đánh giá đạt chuẩn xuất sắc, đạt chuẩn khá, đạt chuẩn trung bình hay chưa đạt chuẩn kém.

Đầu tiên là hiệu trưởng tự đánh giá bằng thang điểm của mình, phần lớn giáo viên trong hội đồng sẽ đánh giá theo. Hiệu trưởng (hiệu phó) cho thang điểm 10, ít nhất cũng 9, giáo viên, công nhân viên cũng nhìn vào đó để cho theo.

Cũng có những người thực tâm không muốn cho điểm kiểu a dua, kiểu sao y bản chính từ lãnh đạo nhưng tờ phiếu đánh giá công khai như thế (mặc dù có yêu cầu không cần ghi tên) cũng chẳng mấy người dám hạ bút cho điểm 5,6 mặc dù số điểm ấy xứng đáng.

Đã có những cuộc “truy tìm” vô cùng gắt gao “chữ này của ai?”, đã có những cuộc “trả thù” để dằn mặt bằng cách tìm cái sai sót để hạ thi đua, dự giờ đột xuất, đánh giá xếp loại tiết dạy theo kiểu trù úm, kiểm tra giáo án bất ngờ theo kiểu“vạch lá tìm sâu”.

Và dù giáo viên ấy có cố gắng đến bao nhiêu thì vẫn không tránh khỏi những sai sót dù chỉ là không đáng có. Phần thiệt đương nhiên về người ngay thẳng, do đó, ngày càng ít người muốn đánh giá thật tâm.


Nên để giáo viên bỏ phiếu kín đánh giá Hiệu trưởng

Đây cũng chính là nguyên nhân hiệu trưởng (hiệu phó) được ví như ông trời con một cõi.

Đề xuất thay đổi kiểu góp ý, đánh giá

Góp ý đánh giá hiệu trưởng (hiệu phó) sẽ được tổ chức trong buổi họp hội đồng khi có đầy đủ các thành viên trong nhà trường.

Hình thức góp ý miệng, cho điểm bằng cách viết số và ghi lời nhận xét sẽ được đổi bằng bỏ phiếu kín nhưng phiếu cho điểm nên in sẵn, giáo viên chỉ tích vào ô tương ứng, kiểm phiếu và tính điểm luôn.

Với cách làm này, dù hiệu trưởng có truy tìm phiếu của ai cũng không thể biết được. Khi tập thể giáo viên được nhận xét đánh giá một cách trung thực thì lãnh đạo cũng cần phải xem lại mình vì sao lại bị mất điểm trước tập thể như thế, để từ đó thay đổi cách làm việc, cách quản lý sao cho hiệu quả.

Chúng tôi không tin một hiệu trưởng (hiệu phó) làm việc hết mình, công tâm, dân chủ trong công việc lại bị giáo viên dùng lá phiếu để hạ bệ.

Chỉ những người làm việc ầu ơ, luôn thu vén cho lợi ích cá nhân và dùng thủ đoạn để cai trị giáo viên mới sợ những lá phiếu kín như thế.

Trúc Mai