Nghệ An ra văn bản nghiêm cấm dạy thêm, học thêm trong thời gian nghỉ hè

04/07/2020 05:59 Linh Hương
GDVN- Nghệ An, nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường dưới mọi hình thức trong thời gian học sinh nghỉ hè.

Ngày 1/7/2020, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An – Thái Văn Thành ký văn bản nghiêm cấm dạy thêm, học thêm trong thời gian học sinh nghỉ hè gửi các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở.

Theo đó, văn bản nêu rõ: Nhằm tạo điều kiện cho học sinh có thời gian nghỉ ngơi, vui chơi, tham gia các hoạt động để phát triển toàn diện và đảm bảo sức khỏe trong điều kiện thời tiết nắng nóng, dịch bệnh diễn biến phức tạp, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu:

Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường dưới mọi hình thức trong thời gian học sinh nghỉ hè (ngoại trừ việc tổ chức ôn tập học sinh lớp 9, lớp 12 và bồi dưỡng học sinh giỏi tham gia các đội tuyển dự thi quốc gia, quốc tế).

Ảnh chụp màn hình

Để thực hiện nghiêm yêu cầu trên, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị:

Đối với các nhà trường: phổ biến, quán triệt đến giáo viên, học sinh và phụ huynh biết và thực hiện nghiêm túc; Quản lý giáo viên về việc dạy thêm, kịp thời phát hiện, xử lý và kiến nghị xử lý theo thẩm quyền những giáo viên vi phạm quy định.

Đối với các Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các trường trên địa bàn thực hiện nghiêm túc yêu cầu trên; Tăng cường công tác kiểm tra, kiến nghị xử lý nghiêm đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm; Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện (thành phố, thị xã) chỉ đạo các địa phương thường xuyên rà soát, nắm bắt thông tin và phản ánh kịp thời việc dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường trên địa bàn để kịp thời xử lý.

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Mọi thông tin về dạy thêm, học thêm đề nghị phản ánh qua đường dây nóng: 0979788769.

Linh Hương