Những quy tắc ứng xử trong trường học mà bất kể ai cũng phải biết

19/04/2019 06:52 Trinh Phúc
(GDVN) - Bộ Giáo dục quy định: “Không gian lận, dối tra, vu khống, gây hiềm khích, quấy rối, ép buộc, đe dọa, bạo lực với người khác".

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành thông tư quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

Thông tư khi đi vào cuộc sống được kỳ vọng sẽ góp phần làm môi trường giáo dục tốt đẹp hơn.

Theo đó, Thông tư điều chỉnh đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người học, cha mẹ người học trong các cơ sở giáo dục.

Việc ra đời của Thông tư này nhằm xây dựng văn hóa học đường, đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống bạo lực học đường.

Những hành vi bắt cô giáo quỳ như thế này bị ngăn cấm (ảnh minh họa - nguồn internet).

Cụ thể, Thông tư quy định quy tắc ứng xử chung yêu cầu phải thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân, của công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học.

Thực hiện lối sống lành mạnh, tích cực, quan tâm chia sẻ và giúp đỡ người khác.

Bảo vệ, giữ gìn cảnh quan cơ sở giáo dục; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, xanh, sạch, đẹp.

Cán bộ quản lý, giáo viên phải sử dụng trang phục lịch sự, phù hợp với môi trường và hoạt động giáo dục;

Nhân viên phải sử dụng trang phục phù hợp với môi trường giáo dục và tính chất công việc;

Người học phải sử dụng trang phục sạch sẽ, gọn gàng phù hợp với lứa tuổi và hoạt động giáo dục;

Cha mẹ người học và khách đến trường phải sử dụng trang phục phù hợp với môi trường giáo dục.

Thầy bị đánh, cô phải quỳ... chuyện gì đang xảy ra?

Không sử dụng trang phục gây phản cảm. Không hút thuốc, sử dụng đồ uống có cồn, chất cấm trong cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật; không tham gia tệ nạn xã hội.

Không sử dụng mạng xã hội để phát tán, tuyên truyền, bình luận những thông tin hoặc hình ảnh trái thuần phong mỹ tục, trái đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hoặc làm ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục.

Không gian lận, dối tra, vu khống, gây hiềm khích, quấy rối, ép buộc, đe dọa, bạo lực với người khác.

Không làm tổn hại đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của bản thân, người khác và uy tín của tập thể.

Cũng theo Thông tư quy định về ứng xử của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục. Theo đó, đối với người học, ngôn ngữ chuẩn mực, dễ hiểu; yêu thương, trách nhiệm, bao dung;

Tôn trọng sự khác biệt, đối xử công bằng, lắng nghe và động viên, khích lệ người học. Không xúc phạm, ép buộc, trù dập, bạo hành.

Ứng xử với giáo viên, nhân viên: Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, khích lệ, động viên;

Nghiêm túc, gương mẫu, đồng hành trong công việc;

Bảo vệ uy tín, danh dự, nhân phẩm và phát huy năng lực của giáo viên và nhân viên; Đoàn kết, dân chủ, công bằng, minh bạch.

Không hách dịch, gây khó khăn, xúc phạm, định kiến, thiên vị, vụ lợi, né tránh trách nhiệm hoặc che giấu vi phạm, đổ lỗi.

Ứng xử với cha mẹ người học: Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, hỗ trợ, hợp tác, chia sẻ, thân thiện. Không xúc phạm, gây khó khăn, phiền hà, vụ lợi.

Ứng xử với khách đến cơ sở giáo dục: Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, lịch sự, đúng mực.

Không xúc phạm, gây khó khăn, phiền hà.

Hiệu trưởng bỏ mặc cô giáo quỳ nói không biết nhóm phụ huynh có bức xúc

Thông tư quy định về ứng xử của giáo viên phải ứng xử với người học, ngôn ngữ chuẩn mực, dễ hiểu, khen hoặc phê bình phù hợp với đối tượng và hoàn cảnh;

Mẫu mực, bao dung, trách nhiệm, yêu thương; tôn trọng sự khác biệt, đối xử công bằng, tư vấn, lắng nghe và động viên, khích lệ người học;

Tích cực phòng, chống bạo lực học đường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện. Không xúc phạm, gây tổn thương, vụ lợi;

Không trù dập, định kiến, bạo hành, xâm hại; Không thờ ơ, né tránh hoặc che giấu các hành vi vi phạm của người học.

Ứng xử với cán bộ quản lý: Ngôn ngữ tôn trọng, trung thực, cầu thị, tham mưu tích cực và thể hiện rõ chính kiến;

Phục tùng sự chỉ đạo, điều hành và phân công của lãnh đạo theo quy định. Không xúc phạm, gây mất đoàn kết;

Không thờ ơ, né tránh hoặc che giấu các hành vi sai phạm của cán bộ quản lý.

Ứng xử với đồng nghiệp và nhân viên: Ngôn ngữ đúng mực, trung thực, thân thiện, cầu thị, chia sẻ, hỗ trợ;

Tôn trọng sự khác biệt; bảo vệ uy tín, danh dự và nhân phẩm của đồng nghiệp, nhân viên. Không xúc phạm, vô cảm, gây mất đoàn kết.

Ứng xử với cha mẹ người học: Ngôn ngữ đúng mực, trung thực, tôn trọng, thân thiện, hợp tác, chia sẻ. Không xúc phạm, áp đặt, vụ lợi.

Ứng xử với khách đến cơ sở giáo dục: Ngôn ngữ đúng mực, tôn trọng. Không xúc phạm, gây khó khăn, phiền hà.

Nhân chứng nói vợ chồng ông Võ Hòa Thuận không chỉ ép mà còn ác với cô giáo

Cũng tại Thông tư này, quy định về ứng xử của người học trong cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

Ứng xử với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: Kính trọng, lễ phép, trung thực, chia sẻ, chấp hành các yêu cầu theo quy định.

Không bịa đặt thông tin; không xúc phạm tinh thần, danh dự, nhân phẩm, bạo lực.

Ứng xử với người học khác: Ngôn ngữ đúng mực, thân thiện, trung thực, hợp tác, giúp đỡ và tôn trọng sự khác biệt.

Không nói tục, chửi bậy, miệt thị, xúc phạm, gây mất đoàn kết; Không bịa đặt, lôi kéo; không phát tán thông tin để nói xấu, làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm người học khác.

Ứng xử với cha mẹ và người thân: Kính trọng, lễ phép, trung thực, yêu thương.

Ứng xử với khách đến cơ sở giáo dục: Tôn trọng, lễ phép.

Trong thông tư còn quy định, ứng xử của cha mẹ người học. Theo đó, cha mẹ người học ứng xử với người học ngôn ngữ đúng mực, tôn trọng, chia sẻ, khích lệ, thân thiện, yêu thương. Không xúc phạm, bạo lực.

Ứng xử với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: Đúng mực, tôn trọng. Không bịa đặt thông tin. Không xúc phạm tinh thần, danh dự, nhân phẩm.

Khi khách đến các cơ sở giáo dục cũng phải sử dụng ngôn ngữ đúng mực, tôn trọng, thân thiện, không xúc phạm, bạo lực.

Ứng xử với cán bộ quản lý, giáo viên phải đúng mực, tôn trọng. Không bịa đặt thông tin. Không xúc phạm tinh thần, danh dự, nhân phẩm.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 28/5/2019.

Trinh Phúc