Phải công khai chi tiêu nội bộ trong nhà trường

14/01/2020 06:33 BÙI NAM
(GDVN) - Nhà trường và kế toán có nhiệm vụ công khai Quy chế chi tiêu nội bộ cho toàn thể hội đồng sư phạm sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Một bạn đọc có địa chỉ email than……….@gmail.com gởi thư về tòa soạn để hỏi về chế độ công khai trong nhà trường với nội dung như sau:

“Kính gửi: Báo điện tử Giáo dục Việt Nam

Tôi là phó hiệu trưởng ở một trường tiểu học. Để phục vụ cho công việc và theo thắc mắc của giáo viên tôi có yêu cầu: 

1. Kế toán nhà trường cung cấp bảng lương (bản in và bảng làm trên Excel có các hàm về cách tính lương) nhưng kế toán chỉ dán bảng lương in giấy một số tháng, còn bảng lương làm trên Excel không cung cấp.

2. Tôi có yêu cầu hiệu trưởng và kế toán cung cấp "Quy chế chi tiêu nội bộ" (để phục vụ yêu cầu công việc) thì được hiệu trưởng nhà trường trả lời "kế toán trường làm và giữ, hiệu trưởng không có”.

Khi tôi làm việc cùng cả kế toán và hiệu trưởng thì kế toán trả lời kế toán làm đã gửi phó giám đốc kho bạc huyện và kế toán phòng giáo dục, kế toán trường không còn, nếu tôi cần thì tôi gặp phó giám đốc kho bạc huyện lấy.

Kính mong Báo điện tử Giáo dục Việt Nam giải đáp cho tôi và các đồng nghiệp hai nội dung trên, kế toán và hiệu trưởng nhà trường đã làm đúng chưa, các căn cứ pháp luật để giải quyết hai nội dung trên, quy định chế độ tài chính, quyền lợi của giáo viên ở trường học...?

Rất mong được câu trả lời sớm nhất. Tôi xin cảm ơn quý báo”.

Chế độ trong trường học phải được công khai (Ảnh minh họa: vov.vn).

Trước hết Tòa soạn xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gởi câu hỏi, hiện nay tại các cơ sở giáo dục còn bỏ qua việc công khai, minh bạch dẫn đến việc mập mờ trong chi tiêu gây nghi ngờ, thắc mắc trong giáo viên, hy vọng sau bài viết sẽ làm rõ cho bạn cũng như nhiều bạn đọc và giáo viên đang thắc mắc.

Trước hết xin được khẳng định việc công khai tại các cơ sở giáo dục là điều bắt buộc, thủ trưởng và các thành viên liên quan có trách nhiệm phải công khai các nội dung theo đúng quy định của pháp luật trước tập thể hội đồng sư phạm, phụ huynh học sinh…nếu không công khai là vi phạm pháp luật.

Căn cứ pháp lý đó chính là Thông tư số: 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Theo đó, tại Điều 5. Công khai đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục chuyên biệt, ở mục “3. Công khai thu chi tài chính:

a) Thực hiện công khai các nội dung sau:

a.1) Tình hình tài chính của cơ sở giáo dục:

Đối với các cơ sở giáo dục công lập: công khai tài chính theo các văn bản quy định hiện hành về quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân và các văn bản hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Thực hiện niêm yết các biểu mẫu công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính theo các văn bản quy định hiện hành về công khai quản lý tài chính.


Giải đáp thêm về chế độ định mức, giảm định mức tiết dạy của giáo viên

Đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập: công khai tình hình hoạt động tài chính theo các văn bản quy định hiện hành về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao môi trường.

Công khai mức thu học phí, các khoản thu khác theo từng năm, số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ cho cơ sở giáo dục, các khoản thu từ viện trợ, tài trợ, quà biếu, tặng, các khoản phải nộp cho ngân sách nhà nước.

a.2) Các khoản chi theo từng năm học: các khoản chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, hội thảo, chi tham quan học tập trong nước và nước ngoài; mức thu nhập hằng tháng của giáo viên và cán bộ quản lý (mức cao nhất, bình quân và thấp nhất); mức chi thường xuyên/1 học sinh; chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị.

a.3) Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hằng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội.

a.4) Kết quả kiểm toán (nếu có): thực hiện công khai kết quả kiểm toán theo quy định tại các văn bản quy định hiện hành về công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

b) Mức thu học phí và các khoản thu khác theo từng năm học và dự kiến cho cả cấp học.

c) Chính sách học bổng và kết quả thực hiện trong từng năm học.

Tại Điều 8. Hình thức và thời điểm công khai

“1. Đối với các nội dung quy định trên:

a) Công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục và đào tạo vào tháng 6 hằng năm, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và kịp thời trước khi khai giảng năm học hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan.

b) Niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục và đào tạo đảm bảo thuận tiện để xem xét. Thời điểm công khai là tháng 6 hằng năm và cập nhật đầu năm học hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan. Thời gian thực hiện niêm yết ít nhất 30 ngày liên tục kể từ ngày niêm yết.

2. Đối với nội dung quy định có liên quan đến cha, mẹ hay học sinh còn phải thực hiện công khai như sau:


Hướng dẫn chi tiết cách tính tiền lương dạy thêm giờ của giáo viên phổ thông

a) Phổ biến trong cuộc họp cha mẹ trẻ, học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh hoặc phát tài liệu cho cha mẹ trẻ, học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh trước khi cơ sở giáo dục tiếp nhận nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục đối với trẻ em mới tiếp nhận hoặc trước khi cơ sở giáo dục và đào tạo tuyển sinh đối với học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh tuyển mới.

b) Phổ biến hoặc phát tài liệu cho cha mẹ trẻ, học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh trước khi tổ chức họp cha mẹ trẻ, học sinh, sinh viên, học viên cao học nghiên cứu sinh vào đầu năm học mới đối với trẻ em đang được nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục hoặc học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh đang học tại tại cơ sở giáo dục và đào tạo”.

Như vậy, với các quy định trên, bạn đối chiếu và yêu cầu hiệu trưởng, kế toán thực hiện công khai tài chính và các vấn đề khác theo đúng quy định.

Nếu hiệu trưởng nhà trường cố tình không công khai bạn có thể gởi kiến nghị về phòng giáo dục hoặc ủy ban nhân dân cấp huyện.

Các vấn đề bạn hỏi về bảng lương giáo viên, chi tiêu nội bộ…thì thuộc chế độ công khai tài chính quy định ở phần trả lời trên. Bạn nên có văn bản yêu cầu hiệu trưởng công khai.

Nhà trường và kế toán có nhiệm vụ công khai Quy chế chi tiêu nội bộ cho toàn thể hội đồng sư phạm sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt, việc chi tiêu tại nhà trường tất cả căn cứ vào Quy chế trên.

Việc hiệu trưởng, kế toán trả lời không có là phi lý, có phần mập mờ, bạn và giáo viên nên yêu cầu công khai trước tập thể sư phạm.

Tài liệu tham khảo: Thông tư số: 36/2017/TT-BGDĐT

BÙI NAM