Phát động thi học sinh giỏi sai, Phòng GD&ĐT Hải Hậu đã phải điều chỉnh

30/12/2014 10:39 Thiên Thanh
(GDVN) - Phòng GD&ĐT Hải Hậu đã hủy Kế hoạch thi học sinh giỏi TDTT năm học 2014-2015 cấp tiểu học, THCS và thay bằng Kế hoạch mới có điều chỉnh một số nội dung...

Theo ông Cao Xuân Hùng – Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định cho biết, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hải Hậu đã hủy Kế hoạch ngày 17/12/2014 về Thi học sinh giỏi thể dục thể thao năm học 2014-2015 đối với cấp tiểu học, THCS và ban hành Kế hoạch mới ngày 24/12/2014 để thay thế Kế hoạch cũ.

Kế hoạch thi học sinh giỏi Thể dục thể thao cấp THCS ngày 24/12/2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hải Hậu

Trước đó, ngày 17/12/2014, Phòng Giáo dục và Đào tạo Hải Hậu, tỉnh Nam Định có kế hoạch số 389/KH-PGD&ĐT gửi các trường tiểu học, THCS trong huyện (để thực hiện) triển khai thi học sinh giỏi Thể dục thể thao năm học 2014-2015. 

Do kế hoạch trên chưa đúng với tinh thần của Chỉ thị số 5105/CT-BGD&ĐT ngày 3/11/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm học thêm đối với giáo dục tiểu học, trong đó không tổ chức thi học sinh giỏi đối với học sinh tiểu học, Phòng Giáo dục và Đào tạo Hải Hậu điều chỉnh và thay thế Kế hoạch số 389/KH-PGD&ĐT bằng Kế hoạch số 405/CV-GD&ĐT.

Trong Kế hoạch mới ban hành ngày 24/12/2014, Phòng Giáo dục và Đào tạo Hải Hậu có điều chỉnh một số nội dung so với Kế hoạch cũ, chỉ triển khai thi học sinh giỏi Thể dục thể thao cấp THCS và yêu cầu đối với các trường tiểu học: "Hiệu trưởng các trường Tiểu học tổ chức cho học sinh có năng khiếu Thể dục thể thao và căn cứ vào nội dung, chương trình giáo dục thể chất của cấp học tạo điều kiện cho học sinh tự nguyện tham gia các câu lạc bộ Thể dục thể thao; Nhà trường động viên, khuyến khích, khen thưởng những cá nhân, câu lạc bộ Thể dục thể thao có thành tích cao. Trường Tiểu học không tổ chức đội tuyển thi đấu cấp trường, cấp huyện.

Thiên Thanh