Phát hiện lỗi sai suốt "chục năm" trong giáo trình đại học, cao đẳng

13/03/2015 07:45 Lại Bá Ất
(GDVN) - Cần phải chỉnh lý lỗi sai để sinh viên có thể tiếp thu kiến thức chuẩn, các kỹ sư cũng cần biết để vận dụng vào thiết kế chế tạo động cơ đốt trong....

LTS: Vừa qua, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được một bài viết của tác giả Lại Bá Ất (Hà Nội) – một người nghiên cứu khoa học tự do. Tác giả cho biết trong quá trình nghiên cứu, đã phát hiện ra lỗi sai trong một số sách đại học, cao đẳng Việt Nam.

Bài viết thể hiện ý kiến cá nhân của tác giả, Tòa soạn xin giới thiệu cùng độc giả và hoan ngênh các bình luận, góp ý.

(Trong bài viết có một số kí tự khoa học đặc biệt, chúng tôi trình bày dưới dạng ảnh, không phải ảnh minh họa. Độc giả lưu ý đọc tiếp bài ở các bức ảnh này)

Vừa qua trong quá trình nghiên cứu về cơ học tôi có đọc một số sách:

- Quyển 1. KẾT CẤU VÀ TÍNH TOÁN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG của Nhà xuất bản giao thông vận tải năm 2006 tác giả là PGS.TS Nguyễn Duy Tiến

- Quyển 2. ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG của Nhà xuất bản giao thông vận tải năm 2004 chịu trách nhiệm xuất bản là TS Nguyễn Xuân Thủy

- Quyển 3. ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG của Nhà xuất bản ĐẠI HỌC SƯ PHẠM năm 2003 tác giả là Hoàng Minh Tác

Việc cho lực N của piston tác dụng lên thành xylanh có phương vuông góc với trục piston dẫn tới việc vẽ bình hành lực sai như trong các sách trên , từ việc vẽ bình hành lực sai dẫn tới xác định sai độ lớn của lực tác dụng lên thanh truyền và các tính toán tiếp theo sẽ bị sai. Ta thấy:

Việc làm thí nghiệm để chứng minh sai lầm này là dễ dàng, một phòng thí nghiệm bất kỳ cũng có thể làm được. Mọi tính toán vật lý đều có thể tiến hành thực nghiệm để kiểm chứng. 

Dưới đây là ảnh chụp các trang sách về vấn đề này tại Thư viện quốc gia Việt Nam.    

Trang 19 Sách "Kết cấu và tính toán động cơ đốt trong" . Ảnh: Lại Bá Ất
Trang 20 Sách "Kết cấu và tính toán động cơ đốt trong". Ảnh: Lại Bá Ất
Trang 21 Sách "Kết cấu và tính toán động cơ đốt trong". Ảnh: Lại Bá Ất
Trang 172 cuốn sách "Động cơ đốt trong"  của nhà xuất bản giao thông vận tải năm 2004 chịu trách nhiệm xuất bản là TS Nguyễn Xuân Thủy. Ảnh: Lại Bá Ất
Trang 173 cuốn sách "Động cơ đốt trong" của nhà xuất bản giao thông vận tải năm 2004 chịu trách nhiệm xuất bản là TS Nguyễn Xuân Thủy. Ảnh: Lại Bá Ất
Trang 174 cuốn sách "Động cơ đốt trong"  của nhà xuất bản giao thông vận tải năm 2004 chịu trách nhiệm xuất bản là TS Nguyễn Xuân Thủy. Ảnh: Lại Bá Ất

Trang 55 cuốn sách "Động cơ đốt trong" của nhà xuất bản ĐẠI HỌC SƯ PHẠM năm 2003 tác giả là Hoàng Minh Tác. Ảnh: Lại Bá Ất

Trang 56 cuốn sách "Động cơ đốt trong" của nhà xuất bản ĐẠI HỌC SƯ PHẠM năm 2003 tác giả là Hoàng Minh Tác. Ảnh: Lại Bá Ất
Lại Bá Ất