Phổ điểm: thí sinh đạt điểm 10 đa số ở đô thị và nơi có truyền thống hiếu học

07/07/2017 14:15 Thùy Linh
(GDVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa hoàn tất phân tích kết quả điểm thi trung học phổ thông quốc gia 2017 (phổ điểm) và dưới đây là thông tin chi tiết.

Sau khi phân tích dạng phổ điểm và các thông số thống kê, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhìn nhận:

Dạng phổ điểm của tất cả các bài thi, môn thi gần với phân phối chuẩn, chứng tỏ các đề thi đánh giá sát với chuẩn đầu ra chương trình lớp 12 của các môn học, phân loại, phân hóa rõ ràng, sát thực năng lực của thí sinh.

Hầu hết các bài thi, môn thi đều có điểm trung bình từ khoảng 4,5 – 6,5 điểm, giá trị của điểm trung bình gần sát với điểm trung vị. 

Ở một số bài thi, môn thi, có nhiều thí sinh đạt điểm tuyệt đối (10 điểm) nhưng chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn và các tỉnh có truyền thống hiếu học. 

Tuy nhiên, số lượng thí sinh đạt điểm 0 và điểm nhỏ hơn hoặc bằng 1 (điểm liệt) cũng tương đối lớn và có hầu hết ở các bài thi, môn thi. Điểm trung bình dưới 5 của hầu hết các bài thi, môn thi đều chiếm tỉ lệ khoảng từ 40 – 60%.
 
Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá, phổ điểm được phân tán tương đối rộng, đánh giá đúng năng lực của các thí sinh, giảm thiểu đáng kể hiện tượng đoán mò trong các bài thi trắc nghiệm khách quan. 

Đặc biệt, với kết quả phân tích điểm nói lên tính khách quan, trung thực, công bằng trong công tác tổ chức thi quốc gia năm 2017. Đồng thời đây cũng là một kênh thông tin để phân loại chất lượng giáo dục phổ thông ở các vùng miền. 

Đánh giá tổng quát, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng từ dạng phổ điểm của các bài thi, môn thi cho thấy tính phân hóa, phân loại rõ rệt của từng môn thi.

Phân tích sâu hơn về phổ điểm sẽ là cơ sở tiếp tục xây dựng, hoàn thiện ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa, phục vụ kì thi quốc gia những năm tiếp theo ngày càng tốt hơn.

Dưới đây là phổ điểm của từng bài thi. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY.

Thùy Linh