Phú Thọ tăng cường giải pháp bảo đảm an toàn giao thông cho năm học mới

21/08/2019 07:01 Công Tiến
(GDVN) - Năm học 2019 - 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ yêu cầu phòng Giáo dục, các đơn vị giáo dục trực thuộc Sở thực hiện nghiêm việc bảo đảm an toàn giao thông.

Thực hiện công văn số 3343/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 05/08/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đầu năm học mới 2019 - 2020 cho học sinh, sinh viên.

Ông Phùng Quốc Lập - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ cho biết: “Sau khi Sở nhận đượccông văn số 3343/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 05/08/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đầu năm học mới 2019 - 2020 cho học sinh, sinh viên.

Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ đã có công văn Số: 1177/SGD&ĐT- GDTrH yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị, thành, các đơn vị giáo dục trực thuộc Sở thực hiện nghiêm túc các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho năm học mới 2019 - 2020”.

Ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ và triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.

Một số nội dung Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ tuyên truyền nhằm tăng cường giải pháp bảo đảm an toàn giao thông cho năm học mới cụ thể là:

Một là: quán triệt, triển khai, thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo về lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban an toàn giao thông Quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo và các ban, ngành liên quan.

Hai là: tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm, tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh khi tham gia giao thông; xây dựng văn hoá giao thông cộng đồng nhằm ngăn chặn tình trạng gia tăng tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường trọng yếu trong địa bàn tỉnh, hướng tới một xã hội trật tự, kỷ cương và an toàn giao thông.

Ba là: triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực cổng trường học, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông trong ngày khai giảng; chỉ đạo giải quyết dứt điểm tình trạng dừng, đỗ xe trái phép trong khu vực có học sinh đang học, sinh hoạt vui chơi trong khuôn viên nhà trường; giáo dục học sinh có thói quen cư xử văn hóa, đúng pháp luật khi tham gia giao thông.

Bốn là: nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong quản lí và trong công tác phối hợp với chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể về công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, trật tự an toàn giao thông.

Vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cặp phao, áo phao, dụng cụ nổi cho học sinh thường xuyên đi học bằng phương tiện đường thủy; chỉ đạo việc hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông trong khuôn viên trường học đúng quy định; xử lí nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, các yếu tố gây mất an toàn giao thông...

Năm là: phối hợp triển khai Chương trình tặng mũ bảo hiểm với chủ đề “Giữ trọn ước mơ” cho học sinh lớp một năm học 2019-2020.

Tổ chức cho cha mẹ học sinh, học sinh ký cam kết với nhà trường về việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện... Không giao xe máy cho học sinh khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe.

Công Tiến