Quá phản cảm với nội dung "Sát thủ đầu mưng mủ"!

26/10/2011 15:20 PV
(GDVN) - Thật đáng buồn khi những hình ảnh, thành ngữ xuyên tạc, rỗng tuếch, báo động một thứ văn hóa nghèo nàn, lại được tâp hợp và mang in thành sách.
PV