Quà Tết của giáo viên chúng tôi từ tiền hoa hồng ít ỏi

08/02/2021 06:55 Đỗ Quyên
GDVN- Niềm vui không vì số tiền thưởng nhiều hay ít, niềm vui của chúng tôi chính là món quà từ tâm mà công đoàn và nhà trường đã dành tặng.

Bỏ qua việc trường A. nhận vài chục triệu đồng thưởng Tết, trường B. ít hơn nhưng cũng có chục triệu đồng, rồi trường C. tiền thưởng cũng được vài ba triệu đồng, sau phút giây mừng cho bạn mà ngậm ngùi cho mình thì chúng tôi vẫn vui với món quà Tết được hiệu trưởng và công đoàn nhà trường mừng tuổi bằng sự tiết kiệm chi tiêu và số tiền hoa hồng ít ỏi.

Quà Tết của công đoàn và nhà trường không có giá trị nhiều về vật chất nhưng mang nặng giá trị từ tinh thần (Ảnh Đỗ Quyên)

Tiết kiệm chi tiêu từ phần trăm công đoàn phí

Hàng tháng, giáo viên nộp 1% tiền lương vào quỹ công đoàn. Số tiền này được công đoàn nhà trường nộp về công đoàn cấp trên và được trích lại phần trăm để chi cho các hoạt động công đoàn tại nhà trường.

Công đoàn viên trong nhà trường càng đông thì số tiền công đoàn phí được trích lại càng nhiều.

Tuy nhiên, là trường học có quy mô nhỏ (hơn 10 lớp), phải căn cơ lắm mới đảm bảo cho mọi hoạt động công đoàn đạt hiệu quả và có chút quà nhỏ làm ấm lòng công đoàn viên.

Món quà mừng tuổi 200.000 đồng từ công đoàn nhà trường, giáo viên mừng vui không vì giá trị vật chất mà đó là sự quan tâm tới công đoàn viên của tổ chức công đoàn nhà trường.

Ngân sách cấp quá ít, chi hoạt động còn không đủ mơ gì thưởng Tết?

Ngân sách cấp trên chi về cho hoạt động nhà trường một năm chỉ khoảng 160.000.000 đồng. Với số tiền ít ỏi này, nhà trường phải bóp chặt chi tiêu nhưng vẫn không đủ. Chỉ riêng tiền điện, nước, tiền mạng một tháng đã hơn 5 triệu đồng thì một năm mất nguyên số lẻ.

Ảnh minh họa: VOV
Ngân sách rót 160 triệu đồng/năm, hiệu trưởng lấy đâu ra thưởng Tết giáo viên?

Số tiền 100 triệu đồng còn lại phải ôm biết bao các khoản như sửa chữa máy vi tính cho học sinh, cho nhà trường, mua sắm, sửa chữa nhỏ, tiền công tác phí, mua sắm sách giáo khoa, sách tham khảo, sách truyện, báo chí bổ sung cho thư viện, phần thưởng, chi phí trong các hoạt động giao lưu…

Trường khéo chi tiêu thì vừa đủ, trường rộng tay hơn tí là thâm thụt kinh phí sang năm. Thế nên, giáo viên trông chờ vào tiền Tết bằng khoản tiền chi dư từ ngân sách cấp về cho hoạt động chỉ là hão huyền.

Góp nhặt % hoa hồng mừng tuổi giáo viên

Không có được tiền thưởng chính thức từ ngân sách nhà trường, hiệu trưởng trường tôi đã góp nhặt % tiền hoa hồng làm quà Tết cho giáo viên.

Nếu tính trong một năm, sẽ có khá nhiều khoản hoa hồng được trích lại. Đó là, hoa hồng bán hộ bảo hiểm, hoa hồng từ đăng ký dịch vụ tin nhắn Vnedu, tiền học bơi của học sinh, % tiền bán sách giáo khoa, % tiền bán đồng phục học sinh…

Một số % hoa hồng được trả lại cho học sinh và bồi dưỡng trực tiếp cho giáo viên dẫn các em đi học như % tiền học bơi.

Trường mình “thu đủ bù chi” thì lấy đâu ra tiền thưởng Tết cho thầy cô?
Trường mình “thu đủ bù chi” thì lấy đâu ra tiền thưởng Tết cho thầy cô?

Một số % trả chi lại cho từng giáo viên như % dịch vụ tin nhắn Vnedu, % thu hộ bảo hiểm.

Những % hoa hồng còn lại, nhà trường bỏ vào quỹ phúc lợi như % bán sách giáo khoa và đồng phục để làm quà Tết cho giáo viên.

Trường ít học sinh nên các loại % được trích lại cũng không nhiều. Mỗi thầy cô giáo cũng chỉ nhận được tiền mừng tuổi 100.000 đồng nhưng đã rất vui.

Vui vì thấy mình được quan tâm, vui vì nhà trường rất công khai minh bạch tài chính ngay cả khoản tiền hoa hồng (nếu hiệu trưởng không công khai như nhiều hiệu trưởng khác cũng chẳng ai nói được gì).

Chúng tôi hiểu, công khai % tiền hoa hồng hàng năm từ các dịch vụ trong nhà trường cũng có mấy hiệu trưởng làm được? Trong khi có những trường học, số lượng học sinh lên đến vài nghìn em, số tiền % hoa hồng thu được một năm ở nhiều dịch vụ cũng khoảng vài trăm triệu đồng.

Niềm vui không vì số tiền thưởng nhiều hay ít, niềm vui của chúng tôi chính là món quà từ tâm mà công đoàn và nhà trường đã dành tặng.

Đỗ Quyên