Quảng Nam làm gì để ngăn chặn gian lận trong kỳ thi quốc gia 2019?

30/04/2019 06:48 AN NGUYÊN
(GDVN) - “Phải kiểm soát chặt chẽ mọi khâu, mọi bước công việc trong quá trình tổ chức thi, tuyệt đối không để xảy ra gian lận trong kỳ thi”.

Đó là yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam gửi các sở, ban ngành và ủy ban nhân dân các huyện, thị xã “thực hiện đảm bảo an toàn, đúng quy chế cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh năm 2019” sắp tới.

Quảng Nam yêu cầu ngăn chặn gian lận trong kỳ thi quốc gia 2019. (trong ảnh: Thí sinh đến làm thủ tục và xem số báo danh tại kỳ thi quốc gia 2018). Ảnh: AN

Theo đó, sở Giáo dục và Đào tạo, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh năm 2019 chủ trì được giao xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức Hội đồng thi, các ban của Hội đồng thi.

Thực hiện nghiêm túc quy định về việc sao in đề, vận chuyển và bảo mật đề thi; Kiểm soát chặt chẽ mọi khâu, mọi bước công việc trong quá trình tổ chức thi, tuyệt đối không để xảy ra gian lận trong kỳ thi.

"Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trước Chủ tịch tỉnh nếu để xảy ra gian lận trong thi cử, vi phạm quy chế thi gây bức xúc trong xã hội", đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết.

Vụ gian lận điểm thi 2018 ngành Giáo dục càng để lâu, càng tổn hại uy tín

Sở phải chủ trì, phối hợp với các trường Đại học, Cao đẳng được Bộ Giáo dục và Đào tạo phân công ở địa bàn Quảng Nam và các đơn vị liên quan tổ chức tốt công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh các cấp năm 2019;

Chỉ đạo các trường trung học phổ thông, phổ thông dân tộc nội trú, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh có học sinh lớp 12 tập trung thực hiện tốt việc kiểm tra, đánh giá, phân loại;

Tổ chức ôn tập, phụ đạo cho học sinh, nhất là học sinh có học lực yếu, học sinh con em gia đình chính sách, học sinh ở miền núi, học sinh người dân tộc thiểu số.

Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh học tập nắm vững quy chế thi, nghiệp vụ thi, kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, giáo viên và thí sinh vi phạm quy chế thi; 

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục có học sinh dự các kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh, phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức tốt việc đi lại, ăn, ở cho các thí sinh trong thời gian thi;

Tăng cường kiểm tra cơ sở vật chất tại các điểm thi, đảm bảo các kỳ thi và tuyển sinh tiến hành được an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế: 

Các trường học có bố trí Hội đồng thi phải đảm bảo các điều kiện về phòng học, bàn ghế, tường rào, ánh sáng... (không bố trí điểm thi tại những nơi không đảm bảo về cơ sở vật chất, gây mất an toàn, an ninh, trật tự);

Các điểm thi phải có thêm điểm thi dự phòng để kỳ thi được tiến hành trong bất kỳ tình huống nào;

Đồng thời, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi. Nhất là cơ sở vật chất phục vụ thi, phương án bảo vệ an toàn kỳ thi, việc ăn ở, đi lại của thí sinh và người làm công tác thi;

Bộ Giáo dục không chấp nhận thầy cô, học trò vướng gian lận thi cử

Phát hiện, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện tiêu cực và xử lý kiên quyết trường hợp vi phạm trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh;

Phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh thực hiện tốt kế hoạch của Ban Chỉ đạo thi và tuyển sinh tỉnh, đề xuất phương án bố trí lực lượng Công an, Y tế, Bưu điện, Điện lực phù hợp, phục vụ tốt kỳ thi;

Cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin để các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm cho mọi người nắm vững mục đích, yêu cầu và các quy định về kỳ thi và tuyển sinh; 

Cử cán bộ có trách nhiệm trực cơ quan thường xuyên trước, trong và sau kỳ thi để xử lý các vấn đề đột xuất;

Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo về công tác thi và tuyển sinh trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đầy đủ, chính xác và kịp thời.

Ủy ban tỉnh cũng yêu cầu Công an tỉnh Quảng Nam có phương án đảm bảo an ninh trật tự, bảo mật đề thi tại Hội đồng sao in đề thi, các điểm coi thi, chấm thi theo đúng quy chế thi, kiên quyết xử lý những đối tượng gây rối, làm ảnh hưởng đến kỳ thi;

Có phương án phòng cháy chữa cháy tại các địa điểm sao in đề thi, hội đồng coi thi, chấm thi theo lịch thi của sở Giáo dục và Đào tạo.

AN NGUYÊN