Quảng Nam xây dựng 2 phương án hỗ trợ học phí cho học sinh do dịch covid-19

28/08/2020 11:38 AN NGUYÊN
GDVN- Đại dịch covid-19 gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân nên chính quyền địa phương đang xem xét để có chính sách miễn giảm học phí cho học sinh các bậc học.

Ngày 28/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã thông báo kết luận của Phó Chủ tịch tỉnh Trần Văn Tân về đề án hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19”.

Đại dịch covid-19 đã gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. (Trong ảnh, phun hóa chất khử trùng các trường học. Ảnh: AN).

Trước đó, ông Tân đã chủ trì cuộc họp với các Sở, ngành liên quan để nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo đề án hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non, học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông do ảnh hưởng của đại dịch covid-19.

Theo đó, ông Tân giao Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu tối đa ý kiến góp ý của các Sở, Ban, ngành tại cuộc họp, khẩn trương chỉnh sửa đề án theo 2 phương án.

Cụ thể, phương án 1 là hỗ trợ 100% học phí trong 4 tháng (từ tháng 9 đến tháng 12/2020) của năm học 2020-2021 đối với trẻ mầm non, học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập, ngoài công lập tại 6 huyện miền núi cao (Nam Trà My, Bắc Trà My, Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn);

Thông qua Nghị quyết miễn học phí cho học sinh Đà Nẵng do ảnh hưởng Covid-19
Thông qua Nghị quyết miễn học phí cho học sinh Đà Nẵng do ảnh hưởng Covid-19

Và đối với trẻ mầm non, học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập, ngoài công lập có hoàn cảnh khó khăn (hộ cận nghèo và hộ gia đình khó khăn được hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ) của các huyện, thị xã, thành phố còn lại.

Phương án 2 là hỗ trợ 100% học phí trong 4 tháng (từ tháng 9 đến tháng 12/2020) của năm học 2020-2021 đối với trẻ mầm non, học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập, ngoài công lập trên địa bàn tỉnh;

Trừ trẻ mầm non, học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập, ngoài công lập có bố hoặc mẹ đang được hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Sau khi xây dựng đề án theo 2 phương án nêu trên, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ lấy ý kiến các sở, ngành liên quan để hoàn thiện và gửi lấy ý kiến thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 2/9.

Sau đó, tổng hợp hồ sơ, báo cáo tỉnh trước ngày 3/9 để trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 17 (dự kiến vào ngày 15/9/2020).

Trước đó, Đà Nẵng, một địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch covid-19 đã quyết định miễn 100% học phí cho học sinh các bậc học trong học kỳ 1.

AN NGUYÊN