Quảng Ngãi: Giáo viên không theo dõi được trực tuyến tổng kết năm học của Bộ

05/08/2016 16:47 Đỗ Tấn Ngọc
(GDVN) - Ở tỉnh Quãng Ngãi, do đường truyền mạng quá yếu, việc theo dõi “Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017” theo hình thức trực tuyến đã phải hủy bỏ.

Thực hiện Công văn số 3710/BGDĐT-VP ngày 29/7/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức “Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017”, tại 63 điểm cầu ở 63 tỉnh/thành phố trên cả nước sẽ tổ chức cho giáo viên và các cán bộ theo dõi báo cáo tổng kết năm học 2015 - 2016, triển khai nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 thông qua hình thức họp trực tuyến.

Tài liệu về "Hội nghị tổng kết năm học 2015 - 2016, triển khai nhiệm vụ năm học 2016 - 2017".

Hội nghị được truyền trực tuyến qua mạng Internet, các cơ sở giáo dục trên địa bàn có trách nhiệm bố trí phòng họp có máy tính nối mạng để các cán bộ, giáo viên có thể tham dự và theo dõi qua địa chỉ: www.moet.gov.vn.

Theo chỉ thị, tại tỉnh Quảng Ngãi hội nghị cũng được sắp xếp tổ chức, tuy nhiên do đường truyền mạng quá yếu, không rõ hình ảnh và âm thanh nên sau một thời gian dài chờ đợi, các giáo viên và cán bộ phải ra về.

Trực tuyến tổng kết năm học 2014-2015 trên cả nước

Đây là lần đầu tiên ngành giáo dục tổ chức Hội nghị trực tuyến với quy mô lớn, có sự tham gia, theo dõi của các cán bộ, giáo viên ở 63 tỉnh thành trên cả nước.

Việc theo dõi Hội nghị bị hủy bỏ đã khiến giáo viên toàn tỉnh ra về trong tâm thế thất vọng, những thông tin tổng kết về thành tựu , hạn chế của ngành giáo dục trong năm học qua đều không nắm được.

Một giáo viên đã bức xúc: “Lần đầu đi theo dõi hội nghị tổng kết trực tuyến mà gặp trục trặc như thế thì lần sau chúng tôi cũng nghi ngại lắm!”.

Đỗ Tấn Ngọc