Quảng Ngãi: Tỷ lệ thi đỗ tốt nghiệp THPT 2013 đạt 97,6%

19/06/2013 07:06 Tấn Tài
(GDVN) - Theo công bố chính thức của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2013, tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT đạt 97,6%, thấp hơn 2,19% so với năm 2012.

Trong đó hệ THPT đạt 98,94%; hệ GDTX đạt tỷ lệ 83,755, với 135 thí sinh xếp loại giỏi chiếm 0,79% và 1.550 thí sinh xếp loại Khá, chiếm 9,12%. 05 thí sinh đậu thủ khoa với số điểm 56/60 là các em Vũ Bình Lê, Trà Thị Ngọc Tuyền, Lê Kim Hoàng, Nguyễn Bùi Diệu My và Nguyễn Kiều Ngân, điều là học sinh trường THPT chuyên Lê Khiết.
Ảnh minh họa.

Toàn tỉnh có 19/39 trường THPT, Trung tâm  Dạy nghề- Giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp (DN- GDTX&HN) có tỷ lệ tốt nghiệp 100%. Đó là: THPT Số 1 Sơn Tịnh, THPT Gia Gia, THPT Trần Quốc Tuấn, THPT Lê Trung Đình, THPT Số 1 Tư Nghĩa, THPT Phạm Văn Đồng, THPT Số 1 Đức Phổ, THPT Số 1 Nghĩa Hành, THPT Phạm Kiệt (Ba Tơ), THPT Trà Bồng, THPT Đinh Tiên Hoàng, THPT Tây Trà, THPT Lý Sơn, THPT Phạm Kiệt (Sơn Hà) và THPT Chuyên Lê Khiết;  Trung tâm DN- GDTX&HN Sơn Tịnh, Trung tâm DN- GDTX&HN Mộ Đức, Trung tâm DN- GDTX&HN Minh Long và Trung tâm DN- GDTX&HN Sơn Tây.

Trường có tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp thấp nhất là THPT Minh Long, với 74,22% và Trung tâm DN GDTX&HN Tư Nghĩa, với 59,75%.

Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, trong quá trình chấm thi phát hiện có 01 bài thi tại Hội đồng thi Trường THPT Ba Tơ có hai màu mực và nhiều nét chữ khác nhau, do đó, Hội đồng đã quyết định hủy kết quả thi tốt nghiệp của thí sinh này.

Tấn Tài