Quảng Ninh trích hơn 22 tỷ mua sắm bàn ghế, thiết bị dạy học cho vùng cao

01/01/2020 07:09 LÃ TIẾN
(GDVN) - Tỉnh Quảng Ninh đầu tư hơn 22 tỷ đồng để thực hiện chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2019-2020.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh, ngày 15/10/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch 237 về việc thực hiện chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2019-2020.

Theo Kế hoạch 237, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ trích ngân sách hơn 22 tỷ đồng để thực hiện chương trình, trong đó ngân sách Trung ương là 16,1 tỷ đồng; ngân sách tỉnh hơn 5,9 tỷ đồng.

Tỉnh Quảng Ninh đầu tư hơn 22 tỷ đồng để thực hiện chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2019-2020. (Ảnh: CTV)

Mục tiêu của chương trình giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2019-2020, cụ thể:

Tỉnh Quảng Ninh mua sắm trang thiết bị và đồ dùng dạy học tối thiểu, bàn ghế cho các trường phổ thông dân tộc bán trú và các trường, điểm trường tiểu học, trung học cơ sở công lập có học sinh bán trú ở các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định.

Mua sắm, bổ sung trang thiết bị, đồ dùng cho nhà ăn, nhà bếp, khu nội trú cho học sinh của các trường phổ thông dân tộc bán trú và các trường, điểm trường tiểu học, trung học cơ sở công lập có học sinh bán trú tại các vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn.

Hỗ trợ sửa chữa, cải tạo theo hướng nâng cấp, mở rộng bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật trường học theo quy định hiện hành nhà ăn, nhà bếp, khu ở nội trú trường phổ thông dân tộc bán trú và các trường, điểm trường tiểu học, trung học cơ sở công lập có học sinh bán trú tại các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo thống kê, số trường được trang bị bổ sung thiết bị tối thiểu và bàn ghế học sinh là 21 trường; có 8 nhà ăn, nhà bếp, 10 khu nội trú được trang bị thiết bị và đồ dùng; 3 nhà ăn, nhà bếp được duy tu, sửa chữa, cải tạo.

LÃ TIẾN