Quy định mức trần học phí sau tự chủ

13/06/2020 06:08 Tùng Dương
GDVN- Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh các trường đại học tự chủ không có nghĩa là muốn làm gì thì làm, muốn thu học phí mức cao bao nhiêu thì thu.