Sinh viên sư phạm được hỗ trợ sinh hoạt phí

12/06/2020 06:10
Tùng Dương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Tuy nhiên sinh viên sư phạm phải cam kết một số điều kiện sau khi tốt nghiệp, nếu không sẽ phải hoàn trả kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang hoàn thiện dự thảo nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với học sinh, sinh viên sư phạm.

Tuy nhiên, sinh viên sư phạm sẽ phải cam kết một số điều kiện như sau khi tốt nghiệp, nếu không sẽ phải hoàn trả kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt.

Sinh viên sư phạm được hỗ trợ sinh hoạt phí ảnh 1

Infographic: Tùng Dương

Tùng Dương