Trách nhiệm của Chủ tịch tỉnh trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông

08/06/2020 06:27
Tùng Dương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Những năm trước cá biệt có một số địa phương chuẩn bị điều kiện tổ chức thi không đáp ứng yêu cầu cả về số lượng, chất lượng và tiến độ, dẫn đến ảnh hưởng kì thi.

Kì thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 diễn ra trong 2 ngày 9 và10/8/2020. Các cơ sở giáo dục đại học không tham gia coi thi, chấm thi, chỉ tham gia các đoàn thanh tra để thanh tra, kiểm tra, giám sát các khâu của kì thi.

Kỳ thi tăng cường tự chủ của các địa phương (tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương). Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tại địa phương mình.

Infographic: Tùng Dương.

Infographic: Tùng Dương.

Tùng Dương