Sắp công bố chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công

19/07/2019 06:33 Linh Hương
(GDVN) - Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tháng 3/2020 sẽ công bố chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công.

Ngày 15/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công giai đoạn 2016 - 2020” năm 2019.

Theo kế hoạch, từ 6-9/2019, sẽ công bố kết quả chỉ số hài lòng của của người dân đối với dịch vụ giáo dục công của địa phương và cơ sở giáo dục đại học công lập.

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tháng 3/2020 sẽ công bố chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công. (Ảnh minh họa: Nguồn giáo dục thời đại)

Từ 1-9/2019: Hỗ trợ, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Đề án của địa phương; tháng 10-12/2019: Xây dựng báo cáo kết quả chỉ số hài lòng của của người dân đối với dịch vụ giáo dục công;

Tháng 3/2020 sẽ công bố chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công.

Quyền thông tin là của nhân dân, không ai có thể cấm cản

Mục đích của Đề án nhằm hỗ trợ, kiểm tra, giám sát thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công của các cơ sở giáo dục đại học công lập và địa phương nhằm đánh giá một cách khoa học và khách quan chất lượng dịch vụ của các cơ sở giáo dục công.

Đồng thời, xác định chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên cơ sở điều tra xã hội học đối với các đối tượng tham gia dịch vụ giáo dục công của các cấp học, trình độ đào tạo theo quy định tại Quyết định số 3982/QĐ-BGDĐT.

Kết quả đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công là một trong những căn cứ để các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục đào tạo tăng cường biện pháp nhằm cải thiện chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ công về giáo dục.

Linh Hương