Sẽ hỗ trợ 20.000 sinh viên nghiên cứu khoa học

27/02/2013 10:38 XT
(GDVN) - Đây là nội dung của Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật nằm trong Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao, đã được Chính phủ phê duyệt.

Theo đó, Chương trình sẽ bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho khoảng 500 lãnh đạo chủ chốt của các dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao; hỗ trợ cho khoảng 20.000 sịnh viên của các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, dự án nghiên cứu, ứng dụng sản xuất sản phẩm công nghệ cao nằm trong Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020.

Ảnh minh họa.

Trong Chương trình hỗ trợ này sẽ huy động khoảng 500 chuyên gia tình nguyện nước ngoài; 1.000 chuyên gia là người Việt Nam ở nước ngoài tham gia hoạt động công nghệ cao tại cơ sở đào tạo, nghiên cứu và sản xuất sản phẩm công nghệ cao của Việt Nam. Hình thành và phát triển khoảng 20 cơ sở đào tạo nhân lực công nghệ cao (khoa, trường, viện) đạt trình độ quốc tế. Và, mục tiêu tới năm 2015 sẽ xây dựng và phát triển khoảng 15 cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, hỗ trợ sản xuất sản phẩm công nghệ cao; 5 cơ sở nghiên cứu, đào tạo nhân lực công nghệ cao đạt trình độ tiên tiến trong khu vực. 

Trong những năm tiếp theo sẽ chú trọng nghiên cứu và phát triển một số công nghệ thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển, cung ứng được khoảng 10 sản phẩm, dịch vụ công nghệ đạt trình độ quốc tế (Công nghệ thông tin và truyền thông; Công nghệ sinh học; Công nghệ tự động hóa và Công nghệ vật liệu mới). Tầm nhìn tới 2020 xây dựng và phát triển khoảng 40 cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, hỗ trợ sản xuất sản phẩm công nghệ cao; 20 cơ sở nghiên cứu, đào tạo nhân lực công nghệ cao đạt trình độ quốc tế.

XT