Sẽ thanh tra kỷ luật phòng thi tốt nghiệp THPT

19/04/2014 12:40 Xuân Trung
(GDVN) - Nội dung thanh tra có nhiều vấn đề, nhưng tập trung vào việc duy trì nội quy phòng thi, ngăn ngừa các hiện tượng sử dụng tài liệu, nhìn bài, làm bài tập thể.

Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT Nguyễn Huy Bằng cho biết, trong hướng dẫn thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2014, sẽ tập trung vào 3 nội dung cơ bản gồm công tác chuẩn bị thi, công tác coi thi và công tác chấm thi.

Đối với chuẩn bị thi, sẽ thực hiện thanh tra chương trình; kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh; tổ chức ôn tập; lập hồ sơ thi, xét và thông báo thí sinh được thi, không được thi, miễn thi; lập danh sách thí sinh theo đơn vị, hội đồng coi thi (HĐCT), phòng thi; việc niêm yết danh sách thí sinh dự thi và nội quy thi tại các phòng thi; kiến nghị bổ sung đầy đủ, kịp thời hồ sơ dự thi của thí sinh (nếu còn thiếu).

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển trong một cuộc thanh tra kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Các điều kiện vật chất để tổ chức kỳ thi như khu vực thi, phòng thi, phòng làm việc, điều kiện vật chất khác theo quy định đảm bảo an toàn, bí mật của cơ sở in sao đề thi cũng được quan tâm đặc biệt. 

Chánh thanh tra cũng nhấn mạnh, công tác coi thi tập trung vào việc điều hành của Chủ tịch Hội đồng coi thi, từ việc bố trí giám thị cho tới việc đánh số báo danh, mở niêm phong, giao đề thi, giao nhận đề thi thừa; thu bài, niêm phong bài thi theo từng môn thi.

Các thành viên của Hội đồng coi thi phải hết sức lưu ý kiểm soát các thiết bị, vật dụng thí sinh được phép sử dụng. Duy trì trật tự, kỷ luật phòng thi và ngăn ngừa các hiện tượng: sử dụng tài liệu, nhìn bài của bạn, làm bài tập thể, thi hộ, sử dụng thiết bị không được phép và các hành vi tiêu cực khác.

Trong công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi, thanh tra Bộ GD&ĐT sẽ tiếp nhận thông tin, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm, sẽ thành lập đường dây nóng trong suốt quá trình coi thi, chấm thi.

Xuân Trung