Sinh viên Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh chưa biết ngày đi học lại

27/03/2020 15:58 Việt Dũng
(GDVN) - Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục cho sinh viên nghỉ học, cho đến khi có thông báo mới.

Ngày 26/3/2020, Phó Giám đốc Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh – ông Vũ Hải Quân đã ký thông báo 576/ĐHQG-VP, về việc cho sinh viên, học sinh tiếp tục nghỉ học phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Thông báo này gửi tới các đơn vị thành viên, các Khoa, Viện, Trường Phổ thông Năng Khiếu, các Trung tâm trực thuộc Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, trước tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19, nhằm phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh lây lan, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc Gia thành phố quyết định kéo dài thời gian nghỉ học đối với học sinh, sinh viên trực thuộc như sau:

Văn bản thông báo 576 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Các đơn vị cho sinh viên, học sinh tiếp tục nghỉ học tại trường cho đến khi có thông báo mới.

Trong thời gian này, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, có lộ trình tổ chức cho học sinh, sinh viên chuyển sang học tập trực tuyến.

Các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của các cơ quan chức năng, các hướng dẫn chuyên môn của ngành y tế về công tác phòng chống dịch bệnh.

Tùy tình hình diễn biến thực tế của dịch bệnh, chỉ đạo của các cơ quan chức năng, Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục có thông báo mới đến các đơn vị.

Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 7 đơn vị trường thành viên, với tổng số sinh viên vào khoảng 70.000 em.

Trước đó, Đại học Quốc Gia thành phố đã quyết định cho sinh viên nghỉ học đến hết tháng 3/2020, để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Việt Dũng