Tháng 7/2020, lương giáo viên tiếp tục được tăng!

Trinh Phúc
(GDVN) - Mức lương cơ sở của thầy cô giáo sẽ được điều chỉnh từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng.

Đây là nội dung của tờ trình về việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang do Bộ Nội vụ soạn thảo.

Theo đó, căn cứ Nghị quyết số 70/2018/QH 14 ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2019/NĐ – CP ngày 9/5/2019 điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1. 390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng (tăng thêm 7,19%) từ ngày 1/7/2019.

Việc tăng lương cơ bản sẽ giúp đời sống của giáo viên bớt cực nhọc (ảnh minh họa trên giaoduc.net.vn).

Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng mới đạt 42.39% so với mức lượng tối thiểu vùng bình quân năm 2019 (3.515.000 đồng/tháng) và đạt 40,16% so với mức lương tối thiểu vùng bình quân năm 2020 (3.710.000 đồng/tháng), dẫn đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang còn nhiều khó khăn.

Tuy điều kiện ngân sách nhà nước còn nhiều khó khăn nhưng để cải thiện đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 86/2019/QH 14 ngày 12/11/2019, trong đó tại Khoản 7 Điều 3 quy định:

“Thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 1/7/2020”.

Trinh Phúc
Đang tải tin...