Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu dùng chung cơ sở dữ liệu của học sinh

18/08/2018 07:59 Phương Linh
(GDVN) - Bắt đầu từ năm học 2018 – 2019, Thành phố Hồ Chí Minh có hệ thống phần mềm quản lý học sinh đầu cấp, học sinh chuyển trường, nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu chung.

Ngày 17/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2017 – 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 dành cho bậc trung học.

Báo cáo tổng kết tại hội nghị, ông Lê Duy Tân – Trưởng phòng Giáo dục Trung học cho biết, trong năm học vừa qua, các trường học đã quan tâm, thực hiện tốt việc việc dạy học, kiểm tra đánh giá, áp dụng nhiều phương pháp giáo dục hiện đại, giáo dục STEM được triển khai đúng hướng.

Trong năm học sắp tới, ông Lê Duy Tân đề nghị các trường phải thực hiện đủ 3 tiêu chí “Tự chủ - Sáng tạo – Linh hoạt” trong kế hoạch giáo dục.

Ông Lê Duy Tân triển khai nhiệm vụ năm học sắp tới ở bậc trung học vào sáng ngày 17/8 (ảnh: P.L)

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị trường học cần tập trung thực hiện một số nội dung, tạo sự thay đổi tích cực của đơn vị, trên tinh thần tự chịu trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, đảm bảo đủ thời lượng dạy học, chuẩn kiến thức, kỹ năng của học sinh.

Các trường cũng cần đa dạng, sáng tạo các hình thức tổ chức dạy học, mục tiêu là đào tạo học sinh theo chuẩn quốc tế về ngoại ngữ, tin học, khuyến khích học sinh sáng tạo, quan tâm, sử dụng trang thiết bị dạy học.

Đồng thời, các trường cũng cần phải quan tâm, linh hoạt trong việc sắp xếp dạy học khoa học (1 hay 2 buổi/ngày, đảm bảo yêu cầu mỗi ngày dạy không quá 8 tiết, mỗi tuần học không quá 6 ngày), tạo sự đồng thuận cao trong hội đồng sư phạm, cha mẹ học sinh trong trường.

Ngoài ra, học sinh cũng cần có môi trường dạy và học ngoại ngữ, lấy công nghệ thông tin làm nền tảng để phát triển.

Đặc biệt, kể từ năm học 2018 – 2019, Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu có hệ thống phần mềm quản lý học sinh đầu cấp, học sinh chuyển trường, làm cơ sở dữ liệu chung cho học sinh của toàn thành phố, kết nối với cơ sở dữ liệu của quốc gia, hướng tới xây dựng nền giáo dục thông minh.

Song song đó, Trưởng phòng Giáo dục Trung học – ông Lê Duy Tân còn đề nghị các trường học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc quản lý dạy học, học thêm, trong đó phải nhấn mạnh đến sự tự nguyện của người học.

Các đơn vị trường học cũng không được áp dụng hình thức kiểm tra, đánh giá theo phương pháp cũ cho phương pháp giáo dục mới, mà cần có phương pháp đánh giá phù hợp.

Việc ra đề kiểm tra, chấm bài, trả kết quả cần được công khai tới từng người học. Năm học tới, thành phố tiếp tục thực hiện việc dạy học liên môn, tích hợp, lồng ghép với việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Phương Linh