Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 công lập

03/07/2019 09:45 Phương Linh
(GDVN) - Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của hơn 100 trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn.

Ngày 3/7/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 (năm học 2019 – 2020) của hơn 100 trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn.

Theo đó, điểm chuẩn tuyển vào lớp 10 cao nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh thuộc về trường Nguyễn Thượng Hiền với nguyện vọng 1 lấy 37,5 điểm, nguyện vọng 2 lấy 37,75 điểm và nguyện vọng 3 lấy 38 điểm.

Điểm chuẩn cao thứ nhì thuộc về Trường trung học Thực Hành, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh lấy 36,75 điểm nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 lấy 37,25 điểm và nguyện vọng 3 lấy 38 điểm.

Điểm chuẩn của các trường năm nay hầu hết đều giảm so với mùa thi năm trước.

Danh sách bảng điểm chuẩn của toàn bộ các trường trung học phổ thông trên địa bàn:

Bảng điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 của Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)
Bảng điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 của Thành phố Hồ Chí Minh - 2 (ảnh: P.L)
Bảng điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 của Thành phố Hồ Chí Minh - 3 (ảnh: P.L)
Phương Linh