Thành phố Hồ Chí Minh công nhận Hội đồng quản trị Trường Đại học Hoa Sen mới

10/11/2016 08:21 Phương Linh
(GDVN) - Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thu vừa ký quyết định số 5891, công nhận Hội đồng quản trị mới được bầu của Trường Đại học Hoa Sen hồi tháng 8/2014

Ngày 9/11/2016, bà Nguyễn Thị Thu – Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh đã ký quyết định số 5891, về việc công nhận Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị của Trường Đại học Hoa Sen nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Theo đó, TP.Hồ Chí Minh công nhận Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Trường Đại học Hoa Sen được bầu vào ngày 2/8/2014.

Trong đó, ông Lưu Tiến Hiệp được công nhận là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Các thành viên của Hội đồng quản trị bao gồm các ông Nguyễn Trung Đức, Nguyễn Trọng Duy, Trần Phước Huy, Tô Ngọc Ngời, Huỳnh Minh Việt, Nguyễn Đệ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế quyết định 5122/2012 của Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh về việc công nhận Hội đồng quản trị Trường Đại học Hoa Sen.

Hội đồng quản trị cũ của Trường Đại học Hoa Sen tại quyết định số 5122 do ông Trần Văn Tạo làm Chủ tịch.

Một buổi gặp mặt cổ đông của Hội đồng quản trị mới Trường Đại học Hoa Sen (Ảnh: P.L)

Tại một buổi gặp mặt cổ đông của Hội đồng quản trị mới Trường Đại học Hoa Sen hồi tháng 5/2016 vừa qua, ông Lưu Tiến Hiệp - Chủ tịch Hội đồng quản trị mới được bầu vào ngày 2/8/2014 đã khẳng định: Trường Hoa Sen sẽ không tăng học phí của sinh viên trong 2 năm học sắp tới.

Nhà trường cũng cam kết sẽ tăng học bổng để thu hút học sinh giỏi, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, quyết tâm xây dựng trường thành Trường Đại học quốc tế của người Việt.

Bảo đảm sinh viên vẫn được tiếp tục đi học bình thường, không có bất cứ sự gián đoạn nào trong quá trình đào tạo, thực tập và tốt nghiệp. Quyền lợi của người học là tối thượng, luôn luôn được pháp luật và nhà trường coi trọng, bảo vệ.

Nhà trường luôn khẳng định đội ngũ giảng viên, nhân viên là vốn quí, là thành phần chủ yếu của nhà trường. Bảo đảm cho mọi hoạt động sinh hoạt, học tập, nghiên cứu, giảng dạy và hướng dẫn sinh viên vẫn sẽ được tiếp tục, nâng cao hơn nữa trong tương lai.

Bảo đảm vai trò hài hòa của tất cả các thành viên trong nhà trường. Tất cả vì mục tiêu phát triển lâu dài, bền vững, có hiệu quả của nhà trường.

Điều chỉnh “Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường”, để đảm bảo trường có một nền quản trị tốt, dựa trên nền tảng các nguyên tắc điều hành cơ bản: Trách nhiệm giải trình, tính minh bạch, tính hiệu quả, tính trung thực để sự tập trung quyền lực, tính thiếu minh bạch không còn có cơ hội lặp lại.

Phương Linh