Thành phố Hồ Chí Minh ngưng tiếp nhận hồ sơ xin phép dạy thêm

03/10/2019 06:40 Phương Linh
(GDVN) - Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ngưng tiếp nhận hồ sơ xin phép tổ chức dạy thêm, học thêm trên địa bàn.

Ngày 30/9/2019, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh – ông Lê Hồng Sơn đã ký văn bản 3515/GDĐT-TC, về việc thực hiện quyết định 2499/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, căn cứ vào quyết định 2499/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ra ngày 26/8/2019, về việc công bố hết hiệu lực các điều 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 của thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ra ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành quy định về dạy thêm, học thêm.

Thành phố Hồ Chí Minh ngưng tiếp nhận hồ sơ xin tổ chức dạy thêm (ảnh: giasubinhduong.org)

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh thông báo: Các tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm vẫn tiếp tục hoạt động bình thường.

Thủ trưởng các đơn vị nghiên cứu, triển khai thực hiện các quy định tại Quyết định 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Nhiều nơi đang dạy thêm trái pháp luật, phải ngừng lại ngay lập tức

Việc dạy thêm, học thêm, các tổ chức, cá nhân cần thực hiện đúng theo quy định tại điều 3, 4 của thông tư 17/2012/TT-BGDĐT

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ngưng tiếp nhận hồ sơ xin phép tổ chức dạy thêm, học thêm trên địa bàn.

Đề nghị các cá nhân, tổ chức có tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm cần nghiêm túc thực hiện.

Phương Linh