Thanh tra nhiều nội dung trong năm học mới 2013 - 2014

21/08/2013 06:57 Xuân Trung
(GDVN) - Bộ GD&ĐT vừa ban hành Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2013-2014 đối với các Sở GD&ĐT trong cả nước. Trong đó mỗi cấp học sẽ thanh tra ở nhiều nội dung khác nhau.

Cụ thể, theo bản Hướng dẫn mà Bộ GD&ĐT gửi về các Sở GD trong cả nước được phân thành các cấp học.

Ở cấp Giáo dục mầm non, năm học này sẽ tập trung thanh tra việc thành lập cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập; việc chuyển đổi trường mầm non ngoài công lập sang công lập. Kế đến, Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010 – 2015 cũng nằm trong danh mục thanh tra.

Thanh tra năm học 2013-2014 tập trung ở nhiều nội dung khác nhau.

Ngoài ra, thanh tra các quy định về điều kiện cần thiết đảm bảo chất lượng chăm sóc sức khoẻ, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ; việc quản lý, sử dụng thiết bị dạy học và đồ chơi trẻ em; việc đánh giá theo chuẩn đối với giáo viên, hiệu trưởng.

Đối với cấp Giáo dục phổ thông, sẽ thanh tra việc thực hiện nội dung giáo dục linh hoạt, phù hợp với đối tượng, thực tế địa phương theo hướng dẫn của Bộ; việc triển khai Đề án Tiếng Anh trong giáo dục phổ thông; việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá; việc triển khai xây dựng và phát triển trường trung học phổ thông chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú, dạy học có yếu tố nước ngoài.

Bộ GD&ĐT cũng cho biết, ngoài những nội dung trên sẽ tiếp tục tập trung thanh  tra ở việc quản lý, sử dụng thiết bị dạy học; quy định về tuyển sinh, quản lý dạy thêm, học thêm, thu chi kinh phí ngoài học phí và lệ phí tuyển sinh; việc thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục; thực hiện việc đánh giá theo chuẩn đối với giáo viên, hiệu trưởng; việc xây dựng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia.

Đối với Giáo dục thường xuyên, thanh tra tập trung vào việc thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông; việc thực hiện các chương trình, nội dung, cấp phát văn bằng, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ; việc xóa mù chữ cho người lớn, dạy học đáp ứng yêu cầu của người học; việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên; đánh giá theo chuẩn giám đốc trung tâm, chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

Đối với Giáo dục chuyên nghiệp, đại học, thanh tra việc thực hiện cam kết thành lập trường; mở ngành đào tạo, liên kết đào tạo, liên kết đào tạo có yếu tố nước ngoài; việc thực hiện quy định công khai chất lượng giáo dục, các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục.

Ngoài ra, sẽ thanh tra việc thực hiện quy định về chỉ tiêu tuyển sinh; việc kiểm định chất lượng giáo dục; việc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật; việc thực hiện quy hoạch và phát triển nguồn nhân lực theo nhu cầu của xã hội.

Trong quá trình thanh tra, xác định chế độ báo cáo đột xuất khi được yêu cầu và khi có vụ việc xảy ra (kể cả khi đã giải quyết). Ngoài ra, các địa phương có chế độ báo cáo định kỳ sơ kết công tác thanh tra học kỳ I trước ngày 19/01/2014; báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm học và kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác thanh tra năm học 2013 - 2014 trước ngày 15/6/2014.

Xuân Trung