Thi quốc gia 2019, cán bộ không được chấm bài thi của thí sinh tỉnh mình

12/10/2018 15:29 Thùy Linh
(GDVN) - Bộ Giáo dục sẽ sửa đổi, bổ sung quy chế thi, quy định rõ trách nhiệm của các địa phương, các trường đại học, của các cán bộ làm công tác coi thi, chấm thi.

Trong bản trả lời ý kiến cử tri về kỳ thi trung học phổ thông quốc gia đầu tháng 10/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết:

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức sơ kết, đánh giá việc tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng 2018 nhằm phát huy ưu điểm của kỳ thi trong những năm qua và tiếp tục hoàn thiện quy trình kỹ thuật đảm bảo giám sát chặt chẽ, khách quan, minh bạch đối với tất cả các khâu của Kỳ thi trong những năm tới. 

Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể và cá nhân có liên quan đến sai phạm trong khâu chấm thi ở một số địa phương.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, phương thức tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sẽ được tiếp tục thực hiện trong năm 2019 và các năm tiếp theo với những điều chỉnh kỹ thuật trên cơ sở rút kinh nghiệm công tác tổ chức thi và tuyển sinh năm 2018, nhất là khâu chấm thi, cho đến khi áp dụng đầy đủ chương trình giáo dục phổ thông mới.

Trong kỳ thi quốc gia năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cán bộ chấm thi không được chấm bài thi của thí sinh tỉnh mình (Ảnh minh họa: TTXVN)

Trước mắt, để tổ chức tốt kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo toàn ngành thực hiện một số giải pháp cơ bản.

Thứ nhất, rà soát, hoàn thiện quy trình kỹ thuật bảo đảm giám sát chặt chẽ, khách quan, minh bạch đối với tất cả các khâu của kỳ thi.

Sửa đổi, bổ sung quy chế thi, quy định rõ trách nhiệm của các địa phương, các trường đại học, của các cán bộ làm công tác coi thi, chấm thi và chế tài xử lý đối với các đối tượng tham gia kỳ thi.

Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, nâng cao chất lượng ngân hàng câu hỏi thi làm cơ sở để xây dựng đề thi đáp ứng tốt hơn mục đích, yêu cầu của Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, đảm bảo tính phân hóa hợp lý để đánh giá học lực của học sinh.

Thi quốc gia sẽ giữ ổn định đến năm 2023

 
Khắc phục việc nội dung đề thi có một số câu quá khó, đảm bảo đề thi phù hợp hơn với tính chất của Kỳ thi thi trung học phổ thông quốc gia và thời gian làm bài của thí sinh. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm công bố đề thi tham khảo để giáo viên và học sinh làm quen với dạng đề trong quá trình dạy học lớp 12 năm học 2018-2019 và ôn thi thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019. 

Đồng thời, cải tiến phương thức tổ chức chấm thi để tăng cường tính chính xác, khách quan, trung thực của kết quả thi; theo đó, sẽ tổ chức chấm theo cụm, đảm nguyên tắc cán bộ chấm thi không chấm bài thi của thí sinh tỉnh mình

Kết quả trung thực, khách quan sẽ là cơ sở quan trọng để các trường đại học, cao đẳng sử dụng để xét tuyển vào đại học, cao đẳng.

Và nâng cao chất lượng tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi cho các đối tượng tham gia Kỳ thi; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thi; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các khâu, đặc biệt là khâu chấm thi của quy trình tổ chức thi.

Thùy Linh