Thí sinh lưu ý cách xác định điểm bảo lưu

03/04/2016 08:27 Thùy Linh
(GDVN) - Sau đây là những lưu ý về cách xác định điểm bảo lưu của thí sinh đăng ký dự thi trong kỳ thi THPT quốc gia 2016.

Đối với thí sinh đã đăng ký dự thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 tại trường phổ thông: Trường phổ thông căn cứ kết quả điểm thi năm 2015 (nếu có) để xác định điểm bảo lưu cho thí sinh;

Đối với thí sinh tự do đến từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác: Điểm bảo lưu do cơ quan chủ quản của trường phổ thông nơi thí sinh đã dự thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 xác nhận.

Thí sinh lưu ý cách xác định điểm bảo lưu (Ảnh: pertrotimes.vn)

Theo Quy chế thi THPT quốc gia 2016, thí sinh dự thi đủ các môn quy định trong kỳ thi năm trước nhưng chưa tốt nghiệp THPT và không bị kỷ luật huỷ kết quả thi thì được bảo lưu điểm thi của các môn thi đạt từ 5,0 điểm trở lên trong kỳ thi tổ chức năm tiếp ngay sau đó để xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Thí sinh không sử dụng điểm bảo lưu thì phải thi tất cả các môn đã đăng ký để xét công nhận tốt nghiệp THPT như thí sinh không có điểm bảo lưu.

Hiệu trưởng trường Đại học, Cao đẳng quyết định việc có sử dụng hay không sử dụng điểm bảo lưu trong kỳ thi THPT quốc gia để tuyển sinh.

Thùy Linh