Thủ tướng ký quyết định thành lập 2 trường đại học

(GDVN)- Đó là trường đại học Công nghệ Giao thông Vận tải và trường đại học Nguyễn Tất Thành.

(GDVN) - Ngày 27/4, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định thành lập trường đại học Công nghệ Giao thông Vận tải và trường đại học Nguyễn Tất Thành trên cơ sở nâng cấp trường cao đẳng Giao thông Vận tải và trường cao đẳng Nguyễn Tất Thành.

Trường đại học Công nghệ Giao thông Vận tải đặt trụ sở chính tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải.

Trường hoạt động theo Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 và Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15/1/2009 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học.

 
 

Trường đại học Nguyễn Tất Thành (trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh) là trường đại học tư thục, hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 61/2009/QĐ-TTg ngày 17/4/2009 và Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15/1/2009 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương thành lập trường đại học Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Thanh Hóa, trên cơ sở nâng cấp trường cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Thanh Hóa tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Bộ Giáo dục và Đào tạo là đơn vị chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức thẩm định Dự án đầu tư thành lập trường đại học trên theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

Phạm Mai

Đang tải tin...