Tiếp tục điều chỉnh lịch xét công nhận giáo sư, phó giáo sư

10/11/2021 06:30 Thùy Linh
GDVN- Hội đồng Giáo sư nhà nước công bố quy định về việc đánh giá năng lực ngoại ngữ của các ứng viên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư 2021.

Theo đó, việc thành lập Tổ thẩm định năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và khả năng giao tiếp Tiếng Anh của các ứng viên giáo sư, phó giáo sư phải bảo đảm các yêu cầu sau:

Tổ thẩm định năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và khả năng giao tiếp tiếng Anh của ứng viên phải có quyết định thành lập của Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học. Tiêu chí đánh giá năng lực ngoại ngữ phải rõ ràng và được công khai để ứng viên biết.

Tổ thẩm định năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn gồm các thành viên có trình độ ngoại ngữ đáp ứng quy định tại điểm b Khoản 5 Điều 2 Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg và có chuyên môn phù hợp với chuyên môn của ứng viên cần thẩm định năng lực ngoại ngữ.

Tổ thẩm định khả năng giao tiếp tiếng Anh gồm các thành viên có trình độ tiếng Anh phù hợp, trong đó có thành viên là giảng viên tiếng Anh.

Kết quả xét của Hội đồng Giáo sư các cấp phải được công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đào tạo và trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước.

Ngày 2/11, Hội đồng Giáo sư nhà nước cũng đã có quyết định tiếp tục điều chỉnh lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021.

Ảnh minh họa: Báo Nhân dân

Cụ thể, lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 được điều chỉnh như sau:

30/7/2021: Thời điểm tính hạn cuối cùng của hồ sơ ứng viên.

29/10/2021: Thời điểm cuối cùng ứng viên gửi bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư lên trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước.

15/11-6/12/2021: Các Hội đồng Giáo sư cơ sở xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021.

20/12/2021: Hạn cuối cùng các Hội đồng Giáo sư cơ sở nộp cho Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước báo cáo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021.

27/12/2021: Hạn cuối cùng Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước bàn giao hồ sơ ứng viên cho các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành.

30/12/2021-21/1/2022: Các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021.

10/2/2022: Hạn cuối cùng các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành nộp cho Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước báo cáo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021.

21/2-28/2/2022: Hội đồng Giáo sư nhà nước họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021.

Thùy Linh