Tiếp tục lùi lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư

21/07/2021 14:59
Thùy Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngày 20/7, Hội đồng Giáo sư nhà nước có văn bản tiếp tục điều chỉnh lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021.

Theo đó, văn bản gửi các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2021; các Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2021; các đại học, trường đại học, học viện; các viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ kèm lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 được điều chỉnh như sau:

30/7: Thời điểm tính hạn cuối cùng của hồ sơ ứng viên.

16/8: Thời điểm cuối cùng ứng viên gửi bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư lên trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước. Đây cũng là thời điểm cuối cùng ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở.

Tiếp tục lùi lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư ảnh 1

Ảnh minh họa: nguồn VTV

17/8-11/9: Các Hội đồng Giáo sư cơ sở xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021.

27/9: Hạn cuối cùng các Hội đồng Giáo sư cơ sở nộp cho Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước báo cáo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 (gồm hồ sơ, tài liệu xét của hội đồng và hồ sơ của ứng viên,... theo quy định).

11/10: Hạn cuối cùng Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước bàn giao hồ sơ ứng viên cho các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành.

12/10-1/11: Các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021.


Điều chỉnh lịch xét giáo sư, phó giáo sư năm 2021

22/11: Hạn cuối cùng các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành nộp cho Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước báo cáo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 (gồm các hồ sơ, tài liệu xét của hội đồng và hồ sơ của ứng viên… theo quy định).

6/12-14/12: Hội đồng Giáo sư nhà nước họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021.

Hội đồng Giáo sư nhà nước lưu ý, ứng viên là giảng viên của cơ sở giáo dục đại học không thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở cần nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Hội đồng Giáo sư cơ sở khác có ngành ứng viên đăng ký.

Trước đó, ngày 5/3/2021, Hội đồng Giáo sư nhà nước đã có thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021. Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nên lịch này được Thường trực Hội đồng Giáo sư nhà nước quyết định điều chỉnh.

Thùy Linh