Tòa án nhân dân huyện Cái Nước bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của cô Hoài Thanh

30/11/2019 07:00 Bài và ảnh: Hoài Thu
(GDVN) - Vào 8 giờ sáng ngày 29/11/2019, Tòa án nhân dân huyện Cái Nước đã tuyên xử: bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của cô giáo Hoài Thanh đối với ông Phạm Bá Quyển.

Như tin đã đưa, 8 giờ sáng ngày 28/11/2019, Tòa án nhân dân huyện Cái Nước đã thực hiện xét xử sơ thẩm công khai vụ án Lao động thụ lý số 01/2019/TLST-LĐ ngày 25/1/2019 về việc “Tranh chấp về trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và bồi thường thiệt hại” do cô giáo Hoàng Thị Hoài Thanh là nguyên đơn.

Bị đơn là ông Phạm Bá Quyển - Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau (hiện đã nghỉ hưu).

Cô Hoàng Thị Hoài Thanh đã bị ông Phạm Bá Quyển - Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Tân Hưng Đông, là người đã ký quyết định số 14/QĐ-THCSTHĐ ngày 14/12/2018 về việc thi hành kỷ luật viên chức với hình thức buộc thôi việc.

Lý do kỷ luật: “Không chấp hành sự phân công của hiệu trưởng, nghỉ việc không lý do 36 ngày (từ ngày 06/9/2018 đến ngày 18/10/2018). Vi phạm khoản 5, Điều 3, Nghị định 27/2012”.

Cô Hoài Thanh trước khi tham gia dự tòa nghe tuyên án ngày 28/11/2019.

Cô Thanh cho rằng, ông Phạm Bá Quyển ký quyết định số 14/QĐ-THCSTHĐ, ngày 14/12/2018 để thi hành kỷ luật viên chức với hình thức buộc thôi việc với cô Thanh là sai pháp luật.

Bởi, ngày 22/8/2018, cô Hoài Thanh được Phòng Giáo Dục và Đào tạo huyện Cái Nước điều động từ Trường trung học cơ sở Võ Thị Sáu, huyện Cái Nước về công tác tại Trường trung học cơ sở xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước bằng quyết định số 841/QĐ-PGDĐT ngày 22/08/2018.

Tiếp nhận cô Hoài Thanh công tác tại Trường trung học cơ sở Tân Hưng Đông theo quyết định 841/QĐ-PGDĐT, ông Phạm Bá Quyển phân công làm nhân viên thư viện trong khi cô Thanh được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp là giáo viên trung học cơ sở.

Cô Thanh là viên chức, khi chuyển đến đã không được ông Phạm Bá Quyển ký kết hợp đồng làm việc với cô Thanh đúng theo quy định của Luật Viên chức (được hướng dẫn tại điều Điều 15 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ).

Tuy nhiên, qua quá trình xét hỏi tranh tụng tại phiên tòa, nhận định của tòa án về phiên tòa như sau:

Về thời hiệu kỷ luật, Quyết định kỷ luật số 14/QĐ-THCSTHĐ về việc thi hành kỷ luật viên chức với hình thức buộc thôi việc đối với cô Hoài Thanh do ông Phạm Bá Quyển - Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Tân Hưng Đông ký ngày 14/12/2018 đảm bảo về thời hiệu và thời hạn kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Về căn cứ kỷ luật, Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Tân Hưng Đông thực hiện kỷ luật cô Hoài Thanh do có hành vi không chấp hành sự phân công của hiệu trưởng, nghỉ việc không lý do 36 ngày (từ ngày 06/9/2018 đến ngày 18/10/2018).Vi phạm khoản 5, Điều 3, Nghị định 27/2012.

Ngày 29/5/2018, cô Hoài Thanh đã có đơn tự nguyện xin chuyển công tác từ Trường trung học cơ sở Võ Thị Sáu đến công tác tại Trường trung học cơ sở Tân Hưng Đông cho nên ngày 22/8/2019, Phòng Giáo dục huyện Cái Nước đã ban hành Quyết định số 841/QĐ-PGDĐT điều động công tác cho cô Hoài Thanh từ Trường trung học cơ sở Võ Thị Sáu đến công tác tại Trường trung học cơ sở Tân Hưng Đông.

Vì Trường trung học cơ sở Tân Hưng Đông đã phân công xong nhiệm vụ cho giáo viên từ trước khi cô Thanh xin chuyển đến nên ông Phạm Bá Quyển đã phân công tạm thời cho cô Thanh nhưng cô Thanh không nhận nhiệm vụ và nghỉ việc không lý do.


Xét xử vụ việc cô giáo trong 1 năm bị kỷ luật 2 lần

Trong khi Quyết định số 841/QĐ-PGDĐT ghi rõ “nhiệm vụ cụ thể do Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Tân Hưng Đông phân công”. Điều này cho thấy cô Hoài Thanh không chấp hành sự phân công của hiệu trưởng.

Do cô Hoài Thanh không chấp hành sự phân công của hiệu trưởng và nghỉ việc không lý do 36 ngày làm việc (từ ngày 06/9/2018 đến ngày 18/10/2018) nên ông Phạm Bá Quyển ban hành quyết định số 14/QĐ-THCSTHĐ kỷ luật buộc thôi việc cô Hoài Thanh là căn cứ pháp luật.

Về thẩm quyền và thủ tục và xem xét kỷ luật, Trường trung học cơ sở Tân Hưng Đông là đơn vị sự nghiệp công lập quản lý viên chức và cô Hoài Thanh không đủ điều kiện quản lý, do đó Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Tân Hưng Đông tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật là đúng quy định khoản 2, Điều 14, Nghị định số 27.

Về trình tự, thủ tục xem xét xử lý kỷ luật, Trường trung học cơ sở Tân Hưng Đông đã thực hiện đúng theo quy định về thời hiệu, thời hạn quy định tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CP.

Hội đồng xét xử xét thấy việc cô Hoài Thanh cho rằng, cô không được ông Phạm Bá Quyển ký hợp đồng làm việc theo quy định tại Điều 14, 15 Thông tư số 15/2012/TT-BNV là không đúng.

Bởi lẽ, cô Hoài Thanh là viên chức được tuyển dụng trước ngày 1/7/2003, do đó cô Hoài Thanh được xem như là viên chức được ký hợp đồng lao động không thời hạn theo khoản 1, Điều 59, Luật Viên chức 2010.

Vào 8 giờ sáng ngày 29/11/2019, Tòa án nhân dân huyện Cái Nước đã tuyên xử: bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của cô giáo Hoài Thanh đối với ông Phạm Bá Quyển.

Trao đổi với Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Thanh cho biết sẽ tiến hành kháng cáo ngay bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Cái Nước.

Bài và ảnh: Hoài Thu