TP.Hồ Chí Minh không cho phép dùng trường học để cho thuê dạy thêm tiểu học

22/10/2016 06:28 Phương Linh
(GDVN) - Lãnh đạo ngành Giáo dục và Đào tạo TP.Hồ Chí Minh yêu cầu: Các trường không được dùng cơ sở vật chất để cho thuê, liên doanh, liên kết dạy thêm cho tiểu học.

Không cho thuê, liên doanh trường học để dạy thêm tiểu học

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hồ Chí Minh Lê Hồng Sơn hôm 18/10 đã ký văn bản số 3550, gửi Hiệu trưởng các Trường trung học phổ thông, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện, giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên về vấn đề sử dụng cơ sở vật chất nhà trường để dạy thêm học thêm.

Theo đó, đối với hoạt động dạy thêm học thêm trong nhà trường, do nhà trường tổ chức, Hiệu trưởng quản lý thì cần thực hiện đúng theo qui định tại thông tư 17/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quyết định 21/2014 của UBND thành phố, quyết định 2140/2015 của UBND TP.Hồ Chí Minh.

Việc sử dụng tài sản Nhà nước vào mục đích cho thuê, liên doanh, liên kết thì phải đảm bảo đúng theo qui định của thông tư 23/2016 của Bộ Tài Chính, về hướng dẫn một số nội dung quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại các đơn vị công lập.

Đối với các cơ sở ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, hay các trung tâm ngoại ngữ, tin học đang sử dụng cơ sở vật chất của nhà trường, thực hiện theo lộ trình khoản 1, mục 2 của công văn 2941 ra ngày 1/9/2016.

Các trường không được phép sử dụng cơ sở vật chất của đơn vị mình, để cho thuê liên doanh, liên kết hay dưới bất kỳ mục đích nào, nhằm mục đích dạy thêm cho học sinh tiểu học, trừ trường hợp bồi dưỡng nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng thích ứng với cuộc sống, kỹ năng xã hội.

Giáo viên dạy thêm chịu sự giám sát, quản lý của Hiệu trưởng

Cùng ngày, ông Lê Hồng Sơn – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hồ Chí Minh cũng đã ký văn bản số 3538, hướng dẫn việc quản lý dạy thêm học thêm trên địa bàn thành phố.

TP.HCM  không cho phép sử dụng cơ sở vật chất các trường để liên doanh dạy thêm tiểu học (ảnh minh họa: P.L)

Theo đó, các trường không tổ chức dạy thêm học thêm đối với học sinh cấp tiểu học, học sinh đã học 2 buổi/ngày, trừ các trường hợp bồi dưỡng nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện các kỹ năng.

TP.Hồ Chí Minh sẽ xử lý nghiêm các trường hợp dạy thêm học thêm trái quy định

Việc dạy thêm học thêm trong nhà trường chỉ được tổ chức trên cơ sở học sinh tham gia tự nguyện, học sinh được phân chia theo trình độ, được lựa chọn giáo viên. Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm toàn diện đối với việc dạy thêm học thêm trong nhà trường.

Cán bộ, giáo viên ở các trường công lập có tham gia dạy thêm phải thực hiện đúng các qui định về dạy thêm học thêm, chịu sự quản lý, giám sát của thủ trưởng (Hiệu trưởng – PV) cơ sở giáo dục công lập.

Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm với các cơ quan quản lý cấp trên về việc quản lý, giám sát giáo viên của đơn vị mình tham gia dạy thêm ở ngoài nhà trường. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp dạy thêm không đúng theo qui định.

Công tác phụ đạo cho học sinh yếu, bồi dưỡng cho học sinh giỏi không thu học phí. Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa việc đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới kiểm tra, đánh giá, nhằm nâng cao chất lượng dạy học ngay trong các giờ dạy trên lớp, không ra bài tập khó về nhà.

Đảm bảo để học sinh yên tâm về kiến thức đã được trang bị trong nhà trường, tăng cường giáo duc, hướng dẫn phương pháp tự học cho học sinh.

Các trường phải xây dựng website hỗ trợ học tập, hay sử dụng các ứng dụng về công nghệ thông tin và truyền thông, giúp đỡ các học sinh giải đáp ngay các thắc mắc liên quan đến bài học, hướng dẫn học sinh tự học, củng cố, mở rộng kiến thức ngay tại nhà, tăng cường khả năng tự học cho học sinh.

Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho UBND các quận huyện quản lý hiệu quả việc dạy thêm học thêm ngoài nhà trường, tăng cường công tác kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức dạy thêm không đúng theo qui định.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên, đột xuất tới các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố trong việc chấp hành các qui định của văn bản này.

UBND các quận huyện chỉ đạo cán bộ cấp xã, phường phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có liên quan, tổ chức giám sát, thanh kiểm tra các cơ sở giáo dục, tổ chức, cá nhân có tổ chức dạy thêm, đảm bảo thực hiện đúng các qui định hiện hành.

Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền, hoặc thông tin về Sở Giáo dục và Đào tạo để xử lý nếu không thuộc thẩm quyền.

Phương Linh