TPHCM: Cấm dạy thêm với HS học 2 buổi/ngày

26/09/2012 06:31
Không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Không dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp: bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống.

Đó là một trong những nội dung trong văn bản hướng dẫn thực hiện quy định dạy thêm học thêm của Sở GD-ĐT TPHCM ban hành chiều 25/9.

Ngoài ra, các cơ sở giáo dục ĐH, CĐ, TCCN và trường dạy nghề không tổ chức dạy thêm, học thêm các nội dung theo chương trình giáo dục phổ thông. 

Sở GD-ĐT TPHCM quy định không được dạy thêm cho HS học 2 buổi/ngày.

HỘP THƯ TỐ CÁO TIÊU CỰC GIÁO DỤC

Đối với GV đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập: không được tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường nhưng có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường. Tuy nhiên, không được dạy thêm ngoài nhà trường đối với HS mà GV đang dạy chính khóa khi chưa được sự cho phép của hiệu trưởng.

Hiệu trưởng có trách nhiệm tổ chức, quản lý và kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường nhằm ngăn chặn hiện tượng tiêu cực trong dạy thêm, học thêm.

Chỉ các đơn vị công lập mới được tổ chức dạy thêm trong nhà trường. Các tổ chức, cá nhân muốn tổ chức dạy thêm phải được cấp phép, phải công khai tại địa điểm danh sách người dạy thêm, thời khóa biểu, mức thu... Người tham gia dạy thêm phải được thủ trưởng cơ quan quản lý hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp phường, xã xác nhận hoặc cho phép.