Trường đại học đầu tiên ở Sài Gòn công bố ngày sinh viên quay trở lại trường học

23/04/2020 06:31 Việt Dũng
(GDVN) - Dự kiến, sinh viên của Trường Đại học Kinh tế - Luật (thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) sẽ quay trở lại trường học từ ngày 18/5.

Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế - Luật (thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) vừa ra thông báo điều chỉnh kế hoạch của học kỳ 2, năm học này.

Theo đó, sinh viên hệ chính quy của nhà trường dự kiến sẽ quay trở lại trường học vào ngày 18/5/2020. Việc dạy và học trực tuyến theo thời khóa biểu do Phòng Đào tạo xếp, cho đến khi học tập trung (offline) trở lại.

Tổ chức giảng dạy và học offline là bắt buộc theo thời khóa biểu, nhằm học bù, bổ sung và hệ thống lại kiến thức cho sinh viên được tiến hành trong thời gian từ ngày 18/5 đến ngày 7/6/2020.

Tòa nhà trường đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) ảnh: website nhà trường.

Riêng khóa K19 kết thúc việc học offline tại nhà trường từ ngày 31/5/2020, để học quân sự từ ngày 1 đến ngày 26/6/2020.

Thời lượng học offline đối với các môn học phụ thuộc vào số tín chỉ, tình hình dạy và học online, đề xuất của giảng viên và sinh viên (nhà trường sẽ triển khai cụ thể nội dung này trong một công văn khác).

Thời gian tổ chức bảo vệ khóa luận, thi cuối học kỳ: K16 bảo vệ khóa luận, thi các môn chuyên môn cuối khóa (đối với các môn chưa thi bằng hình thức online trước đó), đánh giá kết quả thực tập từ ngày 15/6 đến ngày 28/6/2020.

K17, K18: Thi cuối học kỳ từ ngày 8/6 đến ngày 28/6/2020.

K19: Thi cuối học kỳ từ ngày 29/6 đến ngày 12/7/2020.

Học kỳ hè của trường sẽ bắt đầu từ ngày 13/7/2020.

Việt Dũng