Trường Đại học Hàng hải Việt Nam có hiệu trưởng mới

26/05/2019 08:10 LÃ TIẾN
(GDVN) - Phó giáo sư, Tiến sĩ Phạm Xuân Dương vừa được bổ nhiệm chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Phó giáo sư, Tiến sĩ Phạm Xuân Dương, Phó hiệu trưởng phụ trách được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường đại học Hàng hải Việt Nam từ ngày 15/5/2019; thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Công, được bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn đối với Phó giáo sư, Tiến sĩ Phạm Xuân Dương.

Trong bối cảnh hiện nay, khi cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đòi hỏi các trường đại học nói chung và Nhà trường nói riêng phải đào tạo được nguồn nhân lực có các kỹ năng mới và trình độ cao hơn so với trước đây để đáp ứng được yêu cầu của xã hội, của thị trường lao động.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. (Ảnh: CTV)

Bên cạnh đó, với chiến lược kinh tế biển của đất nước đã được cụ thể hóa bằng các nghị quyết của Đảng cũng đòi hỏi Nhà trường cần có các bước phát triển mới để đáp ứng được nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ cho chiến lược biển quốc gia.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công yêu cầu nhà trường tiếp tục quan tâm xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục theo hướng chuẩn hóa, bảo đảm đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, nâng cao chất lượng.

Đồng thời, tạo mọi điều kiện, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giảng viên;

Tiếp tục xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, chú trọng đào tạo giảng viên có trình độ cao, các nhà giáo tâm huyết với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, các tiến sĩ, các nhà khoa học trở thành những chuyên gia về lĩnh vực hàng hải.

Ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chúc mừng ông Phạm Xuân Dương trên cương vị mới. (Ảnh: CTV)

Tân Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam cho biết, trải qua lịch sử hơn 63 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường đang từng ngày lớn mạnh, khẳng định uy tín trong hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam.

Nhà trường chú trọng đến nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, từng bước hội nhập trong khu vực và toàn cầu.

Với vai trò là Hiệu trưởng nhà trường, Phó giáo sư, Tiến sĩ Phạm Xuân Dương xin hứa sẽ cố gắng hết mình cùng tập thể lãnh đạo nhà trường, toàn thể cán bộ giảng viên, người lao động và sinh viên đoàn kết một lòng, năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó, phấn đấu sớm đưa trường trở thành trường trọng điểm quốc gia.

LÃ TIẾN