Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục

24/03/2019 07:52 Phương Linh
(GDVN) - Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng vừa công bố đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục, theo bộ tiêu chí mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 23/3/2019, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) đã tổ chức buổi lễ công bố đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục.

Đây là trường thứ 5 đạt chuẩn kiểm định chất lượng, theo bộ tiêu chí mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, do Trung tâm Kiểm định Chất lượng giáo dục – Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam cấp chứng nhận.

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng là trường thứ 20, trong tổng số 60 Trường đại học ngoài công lập đạt chuẩn kiểm định chất lượng đến thời điểm này.

Lãnh đạo Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng nhận quyết định công nhận kiểm định chất lượng giáo dục (ảnh: HIU)

Việc khảo sát, đánh giá ngoài tại HIU được thực hiện từ ngày 11 đến ngày 17/1/2019, với việc nghiên cứu hồ sơ minh chứng của 25 tiêu chuẩn với 111 tiêu chí, phỏng vấn trực tiếp 9 nhóm đối tượng với tổng số 199 người, điện thoại thẩm định tình trạng việc làm của 260 sinh viên tốt nghiệp.

Đoàn đánh giá ngoài cũng đã dự giờ, tham quan, khảo sát thư viện, các phòng thí nghiệm thực hành, các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

HIU đã được đánh giá đạt chất lượng giáo dục ở các mảng Đảm bảo chất lượng về chiến lược, Đảm bảo chất lượng về hệ thống, Đảm bảo chất lượng thực hiện chức năng và kết quả hoạt động.

HIU không chỉ đào tạo nguồn nhân lực cho thị trường Việt Nam, mà còn cho cả thị trường nước bạn như Nhật Bản, Singapore…mang dấu ấn quốc tế, khẳng định thương hiệu của nhà trường tại Việt Nam và quốc tế.

Phương Linh