TT Nguyễn Tấn Dũng làm Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc gia

12/01/2012 12:00 Theo SGGP
Hội đồng Quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2011 – 2015 vừa được Chính phủ thành lập gồm 15 thành viên do TT Nguyễn Tấn Dũng làm Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng là tổ chức phối hợp liên ngành có nhiệm vụ tư vấn giúp Thủ tướng chỉ đạo đánh giá, tổng kết về sự nghiệp đổi mới trong lĩnh vực GD-ĐT, dạy nghề và phát triển nhân lực; chỉ đạo soạn thảo và triển khai các Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Dạy nghề, các chiến lược phát triển giáo dục, dạy nghề, chiến lược và quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015. Đồng thời, nghiên cứu, tư vấn, tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng trong việc chỉ đạo, điều hành, quyết định các chính sách, biện pháp quan trọng phát triển GD-ĐT, dạy nghề và nhân lực...

* Tại buổi gặp mặt báo chí chiều 10-1 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa cho biết, trọng tâm của ngành GD-ĐT trong năm 2012 là chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học nâng cao chất lượng đào tạo hệ vừa học vừa làm, đào tạo từ xa, đào tạo liên kết, đào tạo liên thông.

Đồng thời, tập trung thanh tra thi tốt nghiệp THPT, thi tuyển sau đại học, thi tuyển sinh ĐH-CĐ, thanh tra việc cam kết thành lập trường, các điều kiện  bảo đảm chất lượng giáo dục, liên kết đào tạo; thanh tra các cơ sở giáo dục ngoài công lập, các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài.

Theo SGGP