Từ năm 2021-2025 sẽ thi tốt nghiệp trung học phổ thông như thế nào?

24/09/2020 06:08 Thùy Linh
GDVN- Ngày 23/9, phiên họp toàn thể của Hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực đã diễn ra tại Hà Nội.

Kết thúc phiên họp, theo nguồn tin của Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam: Tại phiên họp, Bộ Giáo dục và Đào tạo - Cơ quan Thường trực Hội đồng đã có báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019 – 2020, định hướng nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 và các năm tiếp theo trong đó có nội dung về định hướng thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh đại học, cao đẳng giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, về thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, mục đích của kỳ thi là lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông; làm cơ sở để đánh giá chất lượng dạy, học của trường phổ thông, làm cơ sở để điều chỉnh nội dung dạy, học của trường phổ thông và công tác chỉ đạo của cơ quan quản lý giáo dục các cấp;

Do đó, phương thức kỳ thi sẽ được giữ ổn định như năm 2020 và có điều chỉnh một số điểm mang tính kỹ thuật.

Nội dung thi nằm trong chương trình trung học phổ thông hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 12.

ảnh minh họa: Thùy Linh

Các bài thi gồm: 03 bài thi độc lập (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ); 01 bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên gồm tổ hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học; 01 bài thi tổ hợp Khoa học xã hội gồm tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh Giáo dục trung học phổ thông (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh giáo dục thường xuyên). Chỉ tính một đầu điểm cho bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội.

Về hình thức tổ chức thi: Kết hợp cả hình thức thi trên giấy (theo phương thức tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020) lẫn thi trên máy tính.

Các địa phương được khuyến khích tổ chức thi trên máy tính khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, điều kiện: ngân hàng câu hỏi, nhân lực, thiết bị, quy trình,…theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thí sinh được làm quen với hình thức thi trên máy. Thi trên máy tính phải được tính toán để bảo đảm các yêu cầu tương quan với thi trên giấy và thí sinh có thể được dự thi một số lần trong năm.

Điểm thi tốt nghiệp phổ thông Nam Định dẫn đầu cả nước rất thuyết phục (phần 1)
Điểm thi tốt nghiệp phổ thông Nam Định dẫn đầu cả nước rất thuyết phục (phần 1)

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất lộ trình thực hiện phương án thi như sau:

Năm 2020: Quyết định và công bố lộ trình triển khai để các bên liên quan biết, chủ động kế hoạch triển khai, nhất là đối với các sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục đại học;

Năm 2021: Tổ chức thi cơ bản ổn định như năm 2020; ban hành và hướng dẫn thực hiện các quy định về xây dựng ngân hàng câu hỏi và đề thi, quy định về tổ chức thi trên máy tính và thực hiện các thử nghiệm cần thiết;

Từ năm 2022: Tổ chức thi cơ bản như năm 2020; từng bước triển khai thi trên máy tính (các địa phương đủ điều kiện) và giao các địa phương đủ điều kiện xây dựng và sử dụng ngân hàng câu hỏi, đề thi phù hợp với điều kiện của địa phương;

Từ năm 2023: Chuẩn bị ngân hàng câu hỏi, đề thi phục vụ cho việc áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm 2025 với các hình thức thi trên máy tính do địa phương chủ trì toàn diện.

Về xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông: Chỉ sử dụng kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.

Còn về tuyển sinh đại học, cao đẳng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, thực hiện lộ trình đổi mới từng bước để bảo đảm quyền lợi của thí sinh, tránh gây xáo trộn lớn đồng thời thực hiện quyền tự chủ tuyển sinh theo quy định.

Hai đối tượng mất đặc quyền, không muốn trường đại học tự chủ
Hai đối tượng mất đặc quyền, không muốn trường đại học tự chủ

Tăng cường tự chủ, trách nhiệm của các cơ sở giáo dục đại học trong tuyển sinh; công bằng giữa các thí sinh, xã hội giám sát, từng bước tiếp cận xu hướng tuyển sinh của các nước tiên tiến về giáo dục trên thế giới.

Bảo đảm tính ổn định của lộ trình đổi mới tuyển sinh; cơ sở đào tạo có phương án và kế hoạch triển khai rõ ràng và thực hiện đúng cam kết; công tác tuyển sinh của trường cần ổn định trong nhiều năm, nếu dự định thay đổi lớn cần thông báo trước 3 năm;

Khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học liên kết để tổ chức các kỳ thi, kiểm tra đánh giá năng lực và sử dụng chung kết quả để tuyển sinh; từng bước hình thành các tổ chức khảo thí liên kết hoặc độc lập, tránh tình trạng thí sinh phải tham dự nhiều kỳ thi gây áp lực và lãng phí.

Tuyển sinh các ngành đào tạo giáo viên: cơ chế chính sách hỗ trợ sớm đi vào thực tiễn (Nghị định về học phí và hỗ trợ sinh hoạt phí sư phạm…); linh hoạt trong nguồn tuyển (không chỉ phụ thuộc vào thi tốt nghiệp trung học phổ thông).

Tăng cường ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin trong tất cả các khâu của quá trình tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Thùy Linh