Tuyệt đối không dạy thêm ở cơ sở dịch vụ giữ trẻ ngoài giờ ở Sài Gòn

26/12/2020 06:10 Việt Dũng
GDVN- Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa có yêu cầu, tuyệt đối không tổ chức dạy thêm tại các cơ sở giữ trẻ ngoài giờ.

Ngày 25/12/2020, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh – ông Nguyễn Thành Trung đã ký văn bản 4321/TB-GDĐT-VP, về kết luận và chỉ đạo của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tại Hội nghị giao ban chuyên môn lần 1, năm học 2020 – 2021.

Theo đó, trong hai ngày là 17,18/12/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị giao ban chuyên môn lần 1, năm học 2020 – 2021, nhằm đánh giá tình hình triển khai nhiệm vụ năm học và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt tình hình triển khai nhiệm vụ năm học, một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, nghe phát biểu của các đại biểu dự hội nghị, ông Lê Hồng Sơn – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã có kết luận, chỉ đạo như sau:

Về tình hình triển khai các nhiệm vụ năm học: Tiến độ hoạt động chuyên môn được đảm bảo, việc thực hiện chương trình học kỳ 1 ở các cấp lớp, triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, công tác tham mưu, triển khai các văn bản chỉ đạo, điều hành từ thành phố đến cấp Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục đã kịp thời, linh hoạt và bám sát thực tiễn.

Dù có rất nhiều khó khăn, nhưng ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố đã đạt hiệu quả cao trong việc tổ chức dạy học trực tuyến, kiểm tra đánh giá và quản lý trong việc phát huy kỹ năng của học sinh, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, trên nền tảng Trung tâm Điều hành Giáo dục thông minh, nền tảng các bộ tiêu chí giữ vững an toàn trường học, qua đó tiếp tục tiên phong, đột phá trong công tác giáo dục.

Bên cạnh những mặt tích cực, cần thẳng thắn nhìn nhận, rút kinh nghiệm đối với một số hạn chế, tồn tại như: Công tác kiểm tra các cơ sở giáo dục ngoài công lập chưa được các quận, huyện quan tâm đúng mức, còn để xảy ra các trường hợp hoạt động giáo dục không phép, không tuân thủ quy định chuyên môn…

Thành phố Hồ Chí Minh yêu câu không được dạy thêm tại nơi giữ trẻ dịch vụ ngoài giờ (ảnh: P.L)

Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, ông Lê Hồng Sơn chỉ đạo: Tiếp tục đổi mới, đa dạng hình thức tổ chức, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo hướng phát huy năng lực học sinh, kỹ năng ứng dụng lý thuyết vào thực tế đời sống, tuyệt đối không dùng các hình phạt thiếu tính sư phạm.

Đảm bảo nội dung chương trình, rà soát và cập nhật, chủ động điều chỉnh nội dung dạy học, thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng đổi mới.

Tiếp tục mởi rộng, phát huy hiệu quả hoạt động dạy học trực tuyến, đẩy mạnh việc xây dựng xã hội học tập thông minh, làm nền tảng xây dựng Thành phố học tập suốt đời, phân loại và tổ chức phụ đạo miễn phí học sinh yếu kém, nhất là học sinh cuối cấp, tổ chức tốt và thực hiện nghiêm túc, đúng quy định các kỳ kiểm tra định kỳ, không gây áp lực, đánh giá học sinh một cách thực chất.

Các quận, huyện cần đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở giáo dục trên địa bàn, nhất là đối với các Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, giáo dục kỹ năng sống, cơ sở dịch vụ giữ trẻ ngoài giờ.

Xử phạt nghiêm đúng theo quy định, kiên quyết ngưng hoạt động nếu không đảm bảo các điều kiện an toàn, chưa được cấp phép, hoặc tổ chức hoạt động không đúng quy định. Tuyệt đối không tổ chức dạy thêm trong các cơ sở dịch vụ giữ trẻ ngoài giờ.

Tiếp tục cảnh giác, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, thường xuyên rà soát các phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, phối hợp với các địa phương giữ gìn an ninh trật tự xung quanh trường học, phối hợp tốt với Ban Đại diện cha mẹ học sinh giám sát quá trình chế biến, tiếp phẩm, giá thành bữa ăn và cơ sở cung cấp suất ăn.

Khẩn trương thành lập Hội đồng trường, thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế chi tiêu nội bộ, các quy định về đạo đức nhà giáo, quy tắc ứng xử trường học.

Triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình thanh toán học phí không dùng tiền mặt, thực hiện nghiêm các quy định về thu chi một cách công khai, minh bạch và trên cơ sở đồng thuận. Rà soát, đảm bảo thực hiện đúng các quy định về tài chính, đấu thầu, quản lý và sử dụng tài sản công.

Việt Dũng