UBND TP.HCM thành lập Ban chỉ đạo giải quyết vụ ĐH Hùng Vương

17/03/2012 09:41 Theo Báo Tuổi trẻ
Quan điểm của UBND TP.HCM là phải tập trung ổn định tình hình chung của Trường đại học Hùng Vương.

Đây là một trong những nội dung đáng lưu ý tại kết luận của Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân về một số vấn đề liên quan đến hoạt động của ngôi trường nói trên. Cũng nhằm sớm ổn định tình hình hoạt động của trường, UBND TP thành lập ban chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan gồm 13 thành viên.

Theo đó, ban chỉ đạo sẽ xây dựng kế hoạch công tác thực hiện nội dung kết luận của Thanh tra TP về hoạt động của trường. Yêu cầu hội đồng quản trị sớm giới thiệu cử người tạm thời điều hành hoạt động của hội đồng quản trị; cử hiệu trưởng tạm thời điều hành, duy trì ổn định hoạt động chuyên môn của nhà trường.

Yêu cầu hiệu trưởng trường bàn giao ngay con dấu và các tài liệu liên quan cho người điều hành tạm thời để phục vụ công tác quản lý, điều hành hoạt động của trường và xử lý vi phạm sau kết luận của Thanh tra TP.

Theo cơ quan này, nếu củng cố sớm và ổn định hoạt động lãnh đạo, quản lý đối với Trường đại học Hùng Vương, UBND TP sẽ kiến nghị Bộ Giáo dục - đào tạo xem xét cho tiếp tục tuyển sinh.

Theo Báo Tuổi trẻ