Video: Những người này mà thành công chức, viên chức thì sao đây?

19/04/2019 06:40 Vũ Ninh
(GDVN) - Phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam ghi lại những hình ảnh bát nháo, tiêu cực và gian lận trong một buổi thi chứng chỉ tiếng Anh, tin học.

Người đứng, người ngồi, người chép bài, người dùng điện thoại. Thậm chí có những thí sinh mang cả đề thi và bài thi ra hành lang ngồi chép.

Những hình ảnh được ghi lại trong một buổi thi chứng chỉ Tiếng Anh, tin học do một số trung tâm tổ chức.

Bát nháo kỳ thi cấp chứng chỉ tiếng Anh, tin học (Video: Vũ Ninh)

Điều đáng buồn những thí sinh trong buổi thi hôm đó nói lúc đăng kí thi rằng sử dụng chứng chỉ để thi viên chức hoặc xin việc.

Nếu những thí sinh này đỗ chất lượng của kỳ thi viên chức sẽ như thế nào? Thật đáng lo ngại!

Vũ Ninh