Vụ thỏa thuận đáp án tốt nghiệp tại ĐBSCL: Bộ trưởng Giáo dục nhận lỗi

01/07/2011 17:38
(GDVN)-Việc lưu hành một đáp án khác ở ĐBSCL, Tôi với tư cách Bộ trưởng cũng nhận trách nhiệm vì để xảy ra vụ việc việc trên”, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cho biết.

(GDVN) - “Riêng tại 11 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (chiếm 10,8% tổng số học sinh trong cả nước) có việc lưu hành trong các hội đồng thi một đáp án khác với đáp án của Bộ, chúng tôi đã chỉ đạo 2 hội nghị kiểm điểm, đánh giá rút kinh nghiệm. Tôi với tư cách Bộ trưởng cũng nhận trách nhiệm vì để xảy ra vụ việc việc trên”_Bộ trường Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận cho biết như vậy tại buổi Họp báo chính phủ thường kỳ chiều ngày 1/7.

{iarelatednews articleid='6257,5767,5155,5011'}

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, nhờ các địa phương, các vùng, các ngành có liên quan Bộ Công an, Bộ giao thông vận tải, Bộ Công thương…đã phục vụ cho kỳ thi thành công tốt đẹp. Đề thi được đánh giá là chính xác khoa học, bám sát được kỹ năng của chương trình phổ thông, đảm bảo được kiến thức cơ bản, năng lực và kiến thức của học sinh.

Đảm bảo bí mật an toàn tuyệt đối. “Trong xã hội cũng có những thông tin lan truyền về việc lộ đề thi. Nhưng sau khi vào cuộc kiểm tra thì Bộ Giáo dục và Bộ Công an đã khẳng định là không có điều đó xảy ra”_Bộ trưởng Phạm Vũ Luận nhấn mạnh.

Về công tác chấm thi, cho đến thời điểm này thì vẫn đảm bảo chất lượng và tiến độ. Riêng tại 11 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (11 tỉnh ĐB SCL chiếm 10,8% tổng số học sinh trong cả nước) có việc là có lưu hành trong các hội đồng thi một đáp án khác với đáp án của Bộ. Chúng tôi đã chỉ đạo có 2 hội nghị kiểm điểm đánh giá rút kinh nghiệm.           

“Tôi xin khẳng định là Bộ không có bật đèn xanh, đèn đỏ gì cả. Việc có một đáp án khác là sai, do đó Bộ đã đề nghị địa phương xem xét trách nhiệm, xử lý các cá nhân có liên quan. Việc Bộ không biết, cả hệ thống chính trị không biết mà chỉ thông qua báo chí mới biết đó là thiếu sót. Tôi với tư cách Bộ trưởng cũng nhận trách nhiệm vì để xảy ra vụ việc việc trên”, ông Phạm Vũ Luận cho biết.

“Ngay sau đó Bộ đã rút kinh nghiệm: không dùng thuật ngữ “thanh tra ủy quyền” nữa tại kỳ thi tuyển sinh đại học sắp tới vì đó là người của các nhà trường, người của các Sở nên Bộ không biết người, không biết mặt. Vì nếu thế thì họ làm mà Bộ lại chịu trách nhiệm. Bộ sẽ giao cho các trường tự thanh tra và thanh tra cùng”_Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cho hay.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cũng thông báo về kết quả của kỳ thi tốt nghiệp vừa qua: Tỷ lệ đỗ toàn quốc là 95,72%, tăng 3,75% so với năm trước, tỷ lệ khá, giỏi chiếm 13,8, tăng 3,8%. Chúng tôi đánh giá, kết quả như thế này là bình thường. Xứng đáng với sự đầu tư của cả xã hội, của Chính phủ của các địa phương, xứng đáng với sức lao động của các thầy cô giáo, và với nỗ lực của học sinh.

Giáo dục thường xuyên có sự tăng đột biến và tăng không bình thường. Một số nơi từ chỗ thấp mà năm nay lại có tỷ lệ đỗ 100%. Rồi ở một số địa phương có hội đồng tỷ lệ đỗ của Giáo dục thường xuyên cao hơn THPT là không bình thường. Vấn đề này Bộ sẽ cho thanh tra, kiểm tra lại.     
   
Tư Khương