Yêu cầu của Chính phủ về vụ việc ở trường đại học Ngoại thương

08/10/2016 13:44 Lê Đỗ
(GDVN) - Thanh tra Chính phủ phải xác minh, kết luận đơn thư tố cáo liên quan đến lãnh đạo trường Đại học Ngoại thương Hà Nội và báo cáo Thủ tướng trước ngày 1/1/2017.

Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 8041/VPCP-V.I (ngày 26/09/2016) gửi Thanh tra Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường Đại học Ngoại thương (Ảnh: nhandan.com.vn).

Văn bản này nêu, xét báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 3473/BGDĐT-TCCB ngày 14/7/2016 về việc giải quyết tố cáo, phản ánh từ dư luận, báo chí đối với ông Bùi Anh Tuấn (Hiệu trưởng) và bà Đào Thị Thu Giang (Phó hiệu trưởng)…

Phó thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình có ý kiến, giao Thanh tra Chính phủ xác minh, kết luận các nội dung tố cáo, phản ánh từ dư luận liên quan đến lãnh đạo trường Đại học Ngoại thương, kiến nghị biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/1/2017.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan và cá nhân có liên quan biết, thực hiện.

Lê Đỗ