Giáo dục phổ thông có thể được chia thành 2 giai đoạn

25/11/2017 06:59
Thùy Linh
(GDVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa trình Chính phủ dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục hiện hành với một số thay đổi đáng chú ý.

Theo tờ trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ ký cho thấy, sẽ sửa đổi, bổ sung hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng mở, linh hoạt, liên thông giữa các cấp học và trình độ đào tạo.

Hệ thống giáo dục được thiết kế theo hướng đơn giản hóa các luồng di chuyển của người học trong hệ thống; tạo điều kiện cho người học có thể dễ dàng chuyển đổi giữa chương trình, trình độ đào tạo. 

Giáo dục phổ thông có thể được chia thành 2 giai đoạn ảnh 1
Dự thảo sửa đổi luật giáo dục chia giáo dục phổ thông thành 2 giai đoạn (Ảnh minh họa đăng trên giaoduc.net.vn)

Theo dự thảo luật, giáo dục phổ thông được chia thành giai đoạn giáo dục cơ bản và giáo dục định hướng nghề nghiệp.

Giai đoạn giáo dục cơ bản gồm cấp tiểu học và cấp Trung học cơ sở; giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp là cấp Trung học phổ thông.

Giáo dục tiểu học được thực hiện trong 5 năm học, từ lớp 1 đến hết lớp 5. Học sinh vào học lớp 1 lúc 6 tuổi.

Giáo dục Trung học cơ sở được thực hiện trong 4 năm học, từ lớp 6 đến hết lớp 9. Học sinh vào học lớp 6 phải hoàn thành chương trình tiểu học. Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11.

Sau khi hoàn thành chương trình giáo dục Trung học cơ sở, học sinh có thể học tiếp lên Trung học phổ thông hoặc theo học các chương trình đào tạo trình độ sơ cấp và trung cấp.

Giáo dục Trung học phổ thông được thực hiện trong 3 năm học, từ lớp 10 đến hết lớp 12. Học sinh vào lớp 10 phải có bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở. Tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 15.

Dự thảo sửa đổi thể hiện sự linh hoạt, liên thông giữa cấp học và trình độ đào tạo khi dự kiến cho phép:

Trong thời gian học Trung học phổ thông, học sinh có thể chuyển sang học chương trình đào tạo trung cấp nếu đáp ứng được yêu cầu của chương trình.

Học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông có thể học lên đại học hoặc theo học các chương trình giáo dục nghề nghiệp.

Thùy Linh